نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان

دوره 4، شماره 8، بهمن 1386، صفحه 59-72

فرهنگ مظفر؛ سیدباقر حسینی؛ محمد باقری؛ حمیدرضا عظمتی


نگــارکنــد الیــمایـی خنـگ اژدر 2 و مقایسة آن با دیگر نگارکندهای الیـمایی

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 59-68

علیرضا هژبری نوبری؛ نورالله مرادی؛ فرهنگ خادمی ندوشن؛ مهدی موسوی کوهپر


تدوین معیارهای ساختار محلات شهری پایدار

دوره 11، شماره 29، تیر 1393، صفحه 59-70

سید مجید مفیدی شمیرانی؛ حامد مضطرزاده


بازیابی الگوهای شکل‌دهنده به ساختار کالبدی شهر در راستای تبیین مفهوم ماشین شهرسازی

دوره 14، شماره 52، مهر 1396، صفحه 59-70

ناجی پژمان ضیایی؛ محمد نقی زاده؛ سید مصطفی مختاباد امرئی


بهره‌گیری از طبیعت در آموزش طراحی سازه در معماری

دوره 15، شماره 68، بهمن 1397، صفحه 59-72

10.22034/bagh.2019.81658

امیررضا روحی زاده؛ محمدرضا حافظی؛ محمد فرخ زاد؛ سیامک پناهی


پرسش از چیستی هرمنوتیک، تحلیل و بررسی مسائل آن

دوره 4، شماره 7، شهریور 1386، صفحه 61-92

علیرضا نوروزی طلب


پژوهشی در فرم و محتوای قالی‌های چهارفصل ایران

دوره 19، شماره 114، آذر 1401، صفحه 61-72

10.22034/bagh.2022.334129.5149

عبداله میرزایی؛ علی وند شعاری؛ شادی زرنقی


ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه نقش طراحی به منظور جلب مشارکت مردمی در فرایند معاصرسازی بافتهای فرسوده ایران

دوره 9، شماره 20، خرداد 1391، صفحه 63-72

هاشم هاشم نژاد؛ مصطفی بهزادفر؛ بهرام صالح صدق پور؛ سیدعلی سیدیان


استراتژی توسعۀ اقتصاد فرهنگی صنعت مد در ایران

دوره 16، شماره 80، بهمن 1398، صفحه 63-74

10.22034/bagh.2020.165469.3938

سپیده یاقوتی؛ اشرف السادات موسوی لر؛ فریناز فربود


تبیین مفهوم پدیدارشناسی هرمنوتیکی در طراحی محصول

دوره 17، شماره 84، خرداد 1399، صفحه 63-72

10.22034/bagh.2020.182942.4087

اشرف‌السادات موسوی‌لر؛ بهزاد سلیمانی؛ معصومه اسماعیل زاده


چگونگی بازتاب شاخصه‌های مناظر شفابخش در الگوی منظر باغ ایرانی

دوره 9، شماره 23، دی 1391، صفحه 65-74

رعنا نیلی؛ ریحانه نیلی؛ حسین سلطانزاده


طبقه‌بندی آراء متفکران مطالعات شهر اسلامی

دوره 12، شماره 35، آبان 1394، صفحه 65-74

سیده زهرا مردانی


ابزارهای تحلیلی در معماری منظر

دوره 14، شماره 47، اردیبهشت 1396، صفحه 65-76

سحر نوری زاده؛ کاوه صیدانی