فهرست داوران نشریه باغ نظر در سال 1401

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینۀ مورد علاقۀ پژوهش

سمت/سازمان

1

محمد

آتشین‌بار

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

2

عباس

آذری

فناوری نوین شهرسازی

پژوهشکدۀ نظر

3

مرضیه

آزاد ارمکی

معماری

دانشگاه شهید رجائی

4

آزاده

آقالطیفی

معماری/مسکن

دانشگاه شهید بهشتی

5

مجتبی

آقایی

هنرهای تجسمی

دانشگاه علم و فرهنگ

6

غلامرضا

اکرمی

معماری

دانشگاه تهران

7

فریدون

آورزمانی

هنر

پژوهشکدۀ نظر

8

محمد

آیینی

شهرسازی

دانشگاه خوارزمی

9

فریال

احمدی

معماری منظر

دانشگاه مازندران

10

احسان

احمدی

معماری

دانشگاه تهران

11

هانی

ارجمندی

معماری

پژوهشکدۀ نظر

12

مریم

اسماعیل‌دخت

معماری منظر

دانشگاه تهران

13

محمد

افروغ

هنرهای سنتی ایرانی

دانشگاه اراک

14

محسن

اکبرزاده

معماری اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیریه

15

امیراحمد

امینیان

معماری پایدار

دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)

16

حمیدرضا

افشار

فلسفۀ هنر

دانشگاه هنر تهران

17

کامران

افشار مهاجر

هنر

دانشگاه هنر تهران

18

فریبا

افکاری

کتابداری/نسخ خطی

دانشگاه تهران

19

فریبا

البرزی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

20

حجت

امانی

هنر اسلامی

دانشگاه هنر اصفهان

21

الهام

اندرودی

معماری

دانشگاه تهران

22

مجتبی

انصاری

معماری منظر

دانشگاه تربیت مدرس

23

محمد

ایرانمنش

مطالعات معماری

دانشگاه شهید باهنر

24

نادیه

ایمانی

معماری

دانشگاه هنر تهران

25

محمدسعید

ایزدی

طراحی شهری

دانشگاه بوعلی سینا

26

میلاد

باغ‌شیخی

باستان‌شناسی

دانشگاه تهران

27

کاوه

بذرافکن

معماری

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز

28

میثم

بصیرت

شهرسازی

دانشگاه تهران

29

لیدا

بلیلان اصل

معماری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

30

محمدرضا

بمانیان

معماری

دانشگاه تربیت مدرس

31

ناصر

براتی

شهرسازی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

32

حمیدرضا

پارسی

معماری/شهرسازی

دانشگاه تهران

33

زهرا

پاکزاد

مطالعات هنرهای تجسمی

دانشگاه الزهرا(س)

34

سیامک

پناهی

معماری/نشانه‌شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

35

کتایون

تقی‌زاده

معماری

دانشگاه تهران

36

ویدا

تقوایی

معماری

دانشگاه شریعتی

37

محمود

تیموری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

38

بهروز

جانی‌پور

معماری/فضای سبز

دانشگاه تهران

39

شهره

جوادی

تاریخ هنر

دانشگاه تهران

40

حمیدرضا

جیحانی

تاریخ و مرمت معماری

دانشگاه کاشان

41

امین

حبیبی

معماری منظر

دانشگاه شیراز

42

محمد

حسن‌پور

فلسفۀ هنر/عکاسی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

43

سیدبهشید

حسینی

معماری اسلامی

دانشگاه هنر تهران

44

سعید

حقیر

تاریخ و فلسفۀ هنر

دانشگاه تهران

45

پدرام

حصاری

معماری

دانشگاه تربت حیدریه

46

وحید

حیدرنتاج

معماری منظر

دانشگاه مازندران

47

محمدحسن

خادم‌زاده

مرمت

دانشگاه تهران

48

سعید

خاقانی

معماری

دانشگاه تهران

49

مژگان

خاکپور

معماری بومی

دانشگاه گیلان

50

بابک

داریوش

معماری منظر

مؤسسۀ پژوهشی معماری و شهرسازی شیخ بهایی

51

فهیمه

دانشگر

هنر

دانشگاه الزهرا(س)

52

مریم

دبیری

مطالعات اکولوژیک منظر

پژوهشکدۀ نظر

53

مهسا

دلشاد سیاهکلی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

54

سیدموسی

دیباج

فلسفۀ معماری/فلسفۀ هنر

دانشگاه تهران

55

احسان

دیزانی

مرمت و بازآفرینی شهری

دانشگاه تهران

56

کیانوش

ذاکر حقیقی

شهرسازی/ برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

57

مهدی

رجایی

هنرهای تجسمی/ هنرهای سنتی

دانشگاه هنر اصفهان

58

نعیمه

رضایی

معماری

دانشگاه تهران

59

سیدعلی

روحانی

سینما/تأتر

دانشگاه هنر تهران

60

مرتضی

رهبر

معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران

61

زهرا

رهبرنیا

هنر

دانشگاه الزهرا(س)

62

افسانه

زرکش

معماری اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

63

ایمان

زکریایی کرمانی

پژوهش هنر

دانشگاه هنر اصفهان

64

مهدی

زندیه

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

65

تورج

ژوله

هنر/فرش

سازمان میراث فرهنگی

66

رضا

سامه

معماری/ معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

67

محسن

سرتیپی‌پور

معماری/شهرسازی

دانشگاه شهید بهشتی

68

مجید

سرسنگی

هنرهای نمایشی

دانشگاه تهران

69

سیداحمد

سعیدنیا

شهرسازی

دانشگاه تهران

70

مهرداد

سلطانی

معماری منظر

دانشگاه زنجان

71

لیلی

سلطانی

شهرسازی/منظر

پژوهشکدۀ نظر

72

حامد

سلیمان‌زاده

سینما و تأتر/فلسفه هنر

-

73

علی

شرقی

معماری/منظر

دانشگاه شهید رجائی

74

حمیدرضا

شعیری

نشانه/معنا‌شناسی

دانشگاه تربیت مدرس

75

حامد

شکوری

تأتر

دانشگاه شاهد

76

محمدصالح

شکوهی

شهرسازی

دانشگاه علم و صنعت ایران

77

رامتین

شهبازی

سینما و تأتر

دانشگاه سوره

78

سیدعلی

صفوی

معماری

دانشگاه تربیت مدرس

79

الهام

ضابطیان

شهرسازی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

80

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

81

جمال

عرب‌زاده

هنرهای تجسمی

دانشگاه هنر تهران

82

حمیدرضا

عظمتی

معماری

دانشگاه شهید رجائی

83

مهران

علی‌الحسابی

معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران

84

سعید

علی تاجر

معماری و شهرسازی

دانشگاه بوعلی سینا

85

محمدرضا

عمادی

نقاشی

دانشگاه هنر اصفهان

86

علی

عمرانی‌پور

معماری

دانشگاه کاشان

87

افرا

غریب‌پور

معماری

دانشگاه تهران

88

عباس

غفاری

معماری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

89

عطیه

غفوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

90

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

91

فرشاد

فرشته حکمت

هنرهای نمایشی

دانشگاه تهران

92

منوچهر

فروتن

معماری/نشانه‌شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

93

علی

فلاح‌زاده

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا(س)

94

محسن

فیضی

معماری منظر

دانشگاه علم و صنعت ایران

95

سیدهادی

قدوسی‌فر

معماری/منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

96

 

قلی‌پور گشنیانی

معماری پایدار

دانشگاه مازندران

97

مینو

قره‌بگلو

معماری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

98

محمدباقر

قهرمانی

هنرهای نمایشی

دانشگاه تهران

99

سمانه

کاکاوند

تاریخ هنر ایران

دانشگاه هنر تهران

100

افسانه

کامران

نشانه‌شناسی/عکاسی

دانشگاه خوارزمی

101

رضا

کسروی

معماری منظر

دانشگاه تهران

102

عاطفه

کرباسی

معماری اسلامی

دانشگاه شهید بهشتی

103

حسن

کریمیان

باستان‌شناسی

دانشگاه تهران

104

منصور

کلاه‌کج

پژوهش هنر

دانشگاه شهید چمران

105

مصطفی

کیانی

معماری معاصر

دانشگاه هنر تهران

106

زهیر

متکی

معماری/شهرسازی

دانشگاه شهید بهشتی

107

مهرداد

متین

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

108

فرهنگ

مظفر

معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران

109

مریم

مجیدی

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

110

حمیدرضا

محملی ابیانه

مدیریت شهری

سازمان اطلاعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

111

مصطفی

مختاباد

معماری

دانشگاه تربیت مدرس

112

صفورا

مختارزاده

معماری

دانشگاه هنر اصفهان

113

لیلا

مدقالچی

معماری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

114

آتوسا

مدیری

شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

115

محسن

مراثی

تاریخ هنر

دانشگاه شاهد

116

محمد

مریدی

مطالعات عالی هنر

دانشگاه هنر تهران

117

کامبیز

مشتاق گوهری

معماری/شهرسازی/حفاظت

دانشگاه سیستان و بلوچستان

118

قاسم

مطلبی

معماری

دانشگاه تهران

119

میترا

معنوی‌راد

پژوهش هنر/ارتباط تصویری

دانشگاه الزهرا(س)

120

سیدمجید

مفیدی شمیرانی

معماری پایدار

دانشگاه علم و صنعت ایران

121

مریم

منصوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

122

کاوه

منصوری

مرمت بناهای تاریخی

مهندسان مشاور عمارت خورشید

123

سیدامیر

منصوری

معماری منظر

دانشگاه تهران

124

محمدباقر

منصوری

معماری/معماری منظر

پاریس

125

محمدفرید

موسویان

معماری/مسکن

-

126

سیدرسول

موسوی حاجی

باستان‌شناسی

دانشگاه مازندران

127

سجاد

مؤذن

مرمت

دانشگاه علم و صنعت ایران

128

محمدجواد

مهدوی‌نژاد

معماری

دانشگاه تربیت مدرس

129

سیدجمال‌الدین

مهدی‌نژاد

معماری اسلامی/ مرمت

دانشگاه شهید رجائی

130

محمدرضا

مهربانی گلزار

معماری منظر/اکولوژی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

131

احمد

میرزا کوچک خوشنویس

معماری/مرمت

پژوهشگاه میراث فرهنگی

132

شروین

میرشاه‌زاده

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

133

مرتضی

میرغلامی

شهرسازی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

134

شهریار

ناسخیان

مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی

دانشگاه هنر اصفهان

135

عباس

نامجو

تاریخ هنر

دانشگاه علم و فرهنگ

136

احد

نژاد ابراهیمی

تاریخ معماری/ مرمت

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

137

احمد

ندایی فرد

طراحی صنعتی

دانشگاه الزهرا(س)

138

ویدا

نوروز برازجانی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

139

نیلوفر

نیکقدم

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

140

علی

نیکوئی

تاریخ و هنر ایران باستان

پژوهشکدۀ نظر

141

رحیم

ولایتی

باستان‌شناسی

دانشگاه تهران

142

سیدامیر

هاشمی‌زادگان

معماری منظر

دانشگاه تهران

143

منصور

یگانه

معماری

دانشگاه تربیت مدرس