فهرست دوران نشریه باغ نظر در سال 98

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینه مورد علاقه پژوهش

سمت / سازمان

1

محمد

آتشین بار

معماری منظر

پژوهشکده نظر

2

بهرام

آجورلو

میراث فرهنگی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3

عباس

آذری

فناوری نوین شهرسازی

دانشگاه علم و صنعت

4

سیدمهدی

آقاپور

تربیت بدنی

دانشگاه تهران

5

آزاده

آقالطیفی

مسکن، معماری بومی

دانشگاه شهید بهشتی

6

فریدون

آورزمانی

هنر ایران باستان

پژوهشکده نظر

7

سیمون

آیوازیان

معماری

دانشگاه تهران

8

احسان

احمدی

روانشناسی محیطی

دانشگاه تهران

9

فریال

احمدی

اکولوژی منظر

دانشگاه مازندران

10

محمود

احمدی

جغرافیا

دانشگاه شهید بهشتی

11

حسین

اخانی سنجانی

زیست شناسی

دانشگاه تهران

12

علی

اسدپور

معماری منظر

دانشگاه هنر شیراز

13

لادن

اعتضادی

معماری منظر

دانشگاه شهید بهشتی

14

محسن

اکبرزاده

معماری اسلامی

دانشگاه آزاداسلامی واحد تربت حیدریه

15

غلامرضا

اکرمی

معماری و شهرسازی

دانشگاه تهران

16

ایدا

ال هاشمی

معماری منظر

دانشگاه تهران

17

نظام الدین

امامی فر

ارتباط تصویری

دانشگاه شاهد

18

علی

اندجی گرمارودی

معماری الگوریتمیک و معماری دیجیتال

دانشگاه تهران

19

الهام

اندرودی

منظر فرهنگی

دانشگاه تهران

20

حمیدرضا

انصاری

معماری

دانشگاه تهران

21

مجتبی

انصاری

معماری منظر

دانشگاه تربیت مدرس

22

محمد

ایرانمنش

هنر و معماری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

23

حسن

ایزدی

هنر و معماری

دانشگاه شیراز

24

محمد

باقری

کشاورزی

دانشگاه زنجان

25

امیر

بانی مسعود

معماری

دانشگاه تبریز

26

ناصر

براتی

شهرسازی

  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

27

محمدرضا

بمانیان

هنر و معماری

تربیت مدرس

28

فاطمه

بنویدی

فلسفه هنر

فرهنگستان هنر

29

سیدمحمد

بهشتی

مرمت آثار تاریخی

سازمان میراث فرهنگی

30

بهنام

پدرام

مرمت میراث معماری

دانشگاه هنر اصفهان

31

پروانه

پرچکانی

گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

32

سروناز

پریشانزاده

گرافیک

دانشگاه الزهرا

33

احمد

پوراحمد

جغرافیا

تربیت مدرس

34

محمدرضا

پورجعفر

طراحی شهری

دانشگاه تربیت مدرس

35

سید حسن

تقوائی

معماری منظر

دانشگاه شهید بهشتی

36

کتایون

تقی زاده

معماری

دانشگاه تهران

37

محمود

تیموری

معماری

پژوهشکده نظر

38

بهروز

جانی پور

مهندس معماری

دانشگاه تهران

39

شهره

جوادی

تاریخ هنر

پژوهشکده

40

اصغر

جوانی

هنر ایران اسلامی

دانشگاه هنر اصفهان

41

حمیدرضا

جیحانی

معماری، مرمت

دانشگاه کاشان

42

وحید

چوپانکاره

مبانی و رویکردهای طراحی

دانشگاه تهران

43

کاوه

حاجی علی اکبری

برنامه ریزی شهری

شرکت نوسازان شهر تهران

44

فرح

حبیب

معماری و شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

45

امین

حبیبی

معماری منظر

دانشگاه شیراز

46

کیومرث

حبیبی

شهرسازی

دانشگاه کردستان

47

منصور

حسامی

هنرهای جدید

دانشگاه الزهرا

48

سعید

حقیر

تاریخ و فلسفه هنر و معماری

دانشگاه تهران

49

وحید

حیدر نتاج

معماری

دانشگاه مازندران

50

محمد حسن

خادم زاده

معماری، مطالعات معماری ایرانی

دانشگاه تهران

51

سعید

خاقانی

مطالعات معماری اسلامی، مرمت ابنیه و بافت‌های تاریخی

دانشگاه تهران

52

مژگان

خاکپور

معماری بومی

دانشگاه گیلان

53

مهدی

خاک زند

معماری منظر، معماری

دانشگاه علم و صنعت

54

مهدی

خان سفید

معماری منظر - طراحی محیط

دانشگاه تهران

55

ابوالقاسم

دادور

باستان شناسی و تاریخ هنر، اسطوره شناسی

دانشگاه الزهرا

56

هلیا

دارابی

پژوهش هنر

پژوهشکده ی نظر

57

سیدموسی

دیباج

فلسفه معماری - فلسفه هنر

دانشگاه تهران

58

احسان

دیزانی

معماری

مهندسان مشاور بیان طرح محیط

59

کامران

ذکاوت

برنامه ریزی طراحی شهری

دانشگاه شهید بهشتی

60

سینا

رزاقی اصل

معماری

تربیت دبیر شهید رجایی

61

احسان

رنجبر

طراحی شهری

دانشگاه تربیت مدرس

62

امید

ریسمان چیان

معماری منظر شهری

موسسه آموزش عالی رسام

63

مجید

زارعی

طراحی شهری

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

64

افسانه

زرکش

معماری فنی

دانشگاه تربیت مدرس

65

مهدی

زندیه

معماری منظر

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

66

حسن

سجادزاده

برنامه ریزی شهری

دانشگاه بوعلی سینا همدان

67

محسن

سرتیپی پور

معماری و شهرسازی

دانشگاه شهید بهشتی

68

مجید

سرسنگی

هنرهای نمایشی

دانشگاه تهران

69

حسین

سلطان زاده

معماری و معماری پایدار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

70

لیلا

سلطانی

معماری منظر

دانشگاه تهران

71

مهرداد

سلطانی

معماری

دانشگاه زنجان

72

حامد

سلیمان زاده

هنرهای نمایشی، تاریخ و فلسفۀ هنر

پژوهشکده نظر

73

مهین

سهرابی نصیرآبادی

پژوهش هنر، صنایع دستی، مرمت آثار

دانشگاه الزهرا(س)

74

کیانوش

سوزنچی

علوم محیطی

دانشگاه تربیت مدرس

75

پریسا

شادقزوینی

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا(س)

76

آزاده

شاهچراغی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

77

علی

شرقی

مسکن، منظر

دانشگاه  شهید رجایی تهران

78

محمدحسین

شریف زادگان

معماری و شهرسازی

دانشگاه شهید بهشتی

79

سعید

شفیعا

گردشگری منظر

پژوهشکده نظر

80

رضا

شکوری

معماری و شهرسازی

دانشگاه تهران

81

محمد صالح

شکوهی

شهرسازی

دانشگاه علم و صنعت تهران

82

سیدعلی

صفوی

طراحی فضاهای شهری

دانشگاه تربیت مدرس

83

رضا

صمیم

جامعه شناسی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

84

الهام

ضابطیان طرقی

روانشناسی محیط

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

85

فریده

طالب پور

پارچه، لباس، فرش، توسعه پایدار

دانشگاه الزهرا (س)

86

منصوره

طاهباز

معماری

دانشگاه شهید بهشتی

87

علیرضا

طاهری

تاریخ هنر

دانشگاه سیستان و بلوچستان

88

حسین

طوسی

مدیریت پروژه، مدیریت شهری

دانشگاه تهران

89

علی

طیبی

مکانیک شکست و گسترش ترک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

90

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر

پژوهشکده نظر

91

رامین

عرفانیان

علوم مهندسی و کشاورزی

سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران

92

الهام

عصار کاشانی

هنرهای تجسمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

93

مهران

علی الحسابی

طراحی شهری و معماری

دانشگاه علم و صنعت

94

علی

عمرانی پور

معماری، منظر شهری

دانشگاه کاشان

95

علیرضا

عندلیب

شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

96

افرا

غریب پور

معماری

دانشگاه تهران

97

عطیه

غفوری

معماری منظر

دانشگاه استراسبورگ

98

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

99

احمد علی

فرزین

مطالعه و طراحی معماری

دانشگاه تهران

100

فرشاد

فرشته حکمت

هنرهای نمایشی

دانشگاه تهران

101

حسن

فریدون زاده

مهندسی معماری

دانشگاه فنی و حرفه ای آموزشکده رازی اردبیل

102

خشایار

قاضی زاده

پژوهش هنر

دانشگاه شاهد

103

وحید

قبادیان

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

104

مینو

قره بگلو

روانشناسی محیط

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

105

محمود

قلعه نویی

شهرسازی و طراحی شهری

دانشگاه هنر اصفهان

106

زهرا

قیابکلو

معماری

دانشگاه تهران

107

فاطمه

کاتب

معماری، معماری داخلی، پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا

108

خشایار

کاشانی جو

شهرسازی، معماری

دانشگاه ازاد واحد شهرقدس

109

محسن

کافی

کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاه تهران

110

حامد

کامل نیا

معماری

دانشگاه فردوسی مشهد

111

حسن

کریمیان

باستان شناسی

دانشگاه تهران

112

مهرداد

کریمی مشاور

بناهای بلند، منظر شهری

دانشگاه بوعلی سینا همدان

113

مهدی

کشاورز افشار

پژوهش هنر

دانشگاه تربیت مدرس

114

اصغر

کفشچیان

هنرهای تجسمی، پژوهش هنر

دانشگاه تهران

115

کیومرث

کلانتری

محیط زیست

محیط زیست استان تهران

116

مصطفی

کیانی

معماری معاصر ایران و جهان

دانشگاه تهران

117

یوسف

گرجی  مهلبانی

اقلیم و معماری

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  قزوین

118

محمود

گلابچی

معماری

دانشگاه تهران

119

کوروش

گلناری

هنر و مجسمه سازی

دانشگاه تهران

120

سجاد

مؤذن

مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی

دانشگاه علم و صنعت

121

امین

ماهان

معماری منظر

دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

122

حشمت اله

متدین

معماری

دانشگاه تهران

123

رحمت

محمدزاده

برنامه ریزی شهری

دانشگاه سراسری تبریز

124

سیدامیرسعید

محمودی

معماری

دانشگاه تهران

125

فتانه

محمودی

هنر و معماری

دانشگاه مازندران

126

بهار

مختاریان

پژوهش هنر

دانشگاه هنر اصفهان

127

محمد

مریدی

جامعه شناسی

دانشگاه تهران

128

عباس

مسعودی

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

129

زهرا

مسعودی امین

گرافیک ،نگارگری.تاریخ هنر

دانشگاه الزهراء(س)

130

قاسم

مطلبی

مبانی نظری طراحی معماری

دانشگاه تهران

131

حامد

مظاهریان

معماری

دانشگاه تهران

132

غلامحسین

معماریان

معماری و شهرسازی

دانشگاه علم و صنعت

133

مهدی

معینی

شهرسازی

شهرداری تهران

134

سید مجید

مفیدی

معماری، معماری اقلیمی، طراحی شهری

دانشگاه علم و صنعت

135

مجید رضا

مقنی پور

هنرهای کاربردی

دانشگاه شیراز

136

سید امیر

منصوری

معماری منظر

دانشگاه تهران

137

کاوه

منصوری

معماری تاریخی

دپارتمان مرمت و حفاظت مهندسان مشاور عمارت خورشید

138

مریم

منصوری

معماری منظر

پژوهشکده نظر

139

محمدباقر

منصوری

معماری اسلامی

University of Paris EST

140

فاطمه

مهدیزاده سراج

معماری و شهرسازی، مرمت بناهای تاریخی

دانشگاه علم و صنعت تهران

141

رضا

مهرآفرین

باستان شناسی

دانشگاه مازندران

142

محمدرضا

مهربانی گلزار

منظر، ارزیابی، زیبایی شناسی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

143

منصور

مهرنگار

گرافیک، هنر

موسسه آموزش عالی ناصرخسرو

144

سید محمد

مهرنیا

نگارگری ایرانی

دانشگاه هنر اصفهان

145

محمدصادق

میرزا ابوالقاسمی

پژوهش هنر

دانشگاه شیراز

146

شهریار

ناسخیان

معماری

دانشگاه هنر اصفهان

147

افسانه

ناظری

هنرهای تجسمی

دانشگاه هنر اصفهان

148

عباس

نامجو

تاریخ هنر

دانشگاه علم و فرهنگ

149

بهمن

نامور مطلق

زبان و ادبیات فرانسه، نشانه‌شناسی، اسطوره‌شناسی

دانشگاه شهید بهشتی تبریز و اصفهان

150

احمد

ندایی فرد

طراحی صنعتی

دانشگاه الزهرا

151

احد

نژاد ابراهیمی

تاریخ معماری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

152

ویدا

نوروز برازجانی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

153

حمیدرضا

نوروزی طلب

پژوهش هنر

دانشگاه تهران

154

مهناز

هنری‌مهر

نقاشی

دانشگاه الزهرا

155

حسن

وحدانی چرزه خون

شهرسازی

دانشگاه  بجنورد

156

عباس

وریج کاظمی

مطالعات فرهنگی

دانشگاه علم و فرهنگ

157

علی

یاران

معماری

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

158

احمدرضا

یاوری

برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

دانشگاه تهران

159

منصور

یگانه

معماری

دانشگاه تربیت مدرس