پرسش‌های متداول

فرایند داوری مقالات باغ نظر چگونه است؟

برای اطلاع از فرایند داوری مقالات در مجلۀ باغ نظر به بخش فرایند داوری مراجعه نمایید.


 

چگونه می‌توان از نتایج بررسی‌ها و داوری مقاله مطلع شد؟

نویسندگان می‌توانند از طریق صفحۀ شخصی‌شان در سایت مجله از نتایج بررسی‌ها و داوری مقاله آگاه شوند، هم‌چنین در هر مرحله از پیشرفت مقاله، وضعیت مقاله، علاوه بر نمایش در صفحۀ شخصی هر یک از نویسندگان در سایت مجله، از طریق ایمیل هم به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.


 

آیا نویسنده می‌تواند به نظرات داوران اعتراض کند؟

بله، در مواردی که نویسنده نظر داور را در مورد همه یا بخشی از اصلاحات پیشنهادی نپذیرد یا برای ایرادات وارده به مقاله جوابی قانع‌کننده داشته باشد، می‌تواند نظرات و دلایل خود را در متنی تحت عنوان «پاسخ به داوران» در صفحۀ شخصی، در قسمت اضافه کردن فایل‌ها، به دفتر مجله اعلام کند. جوابیۀ مذکور توسط هیئت تحریریه و داوران مقاله بررسی خواهد شد و نتیجه به اطلاع نویسنده خواهد رسید.


 

هزینه‌های مراحل مختلف دریافت، ارزیابی، داوری و پذیرش مقاله چقدر است؟

برای اطلاع از هزینه‌های مراحل مختلف دریافت تا پذیرش مقاله به بخش هزینه‌های انتشار مقاله مراجعه نمایید.


 

پس از بارگذاری مقاله چه مدت طول می‌کشد تا نتیجۀ ارزیابی اولیه به نویسنده اطلاع داده شود؟

نتیجۀ ارزیابی اولیۀ مقاله حداکثر طی پنج روز کاری به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.


 


 

مدت زمان ارزیابی مقاله در هیئت تحریریه چقدر است؟

در صورتی که نسخۀ اولیۀ مقاله مطابق با شرایط و ضوابط نشریه باشد، مدت زمان بررسی مقاله در هیئت تحریریه حداکثر هفت روز کاری خواهد بود، و در صورتی که نسخۀ اولیه نیازمند بازنگری و اصلاح باشد، نتیجۀ بررسی مقاله در هیئت تحریریه حداکثر هفت روز کاری پس از دریافت نسخۀ اولیۀ تأییدشده خواهد بود.


 

مدت زمان تقریبی فرایند دریافت تا پذیرش مقاله در مجلۀ باغ نظر چقدر است؟

مدت زمان تقریبی فرایند دریافت تا پذیرش نهایی مقالات در مجله سه ماه و نیم است.


 

نحوۀ پرداخت هزینه‌ها به چه صورت است؟

پرداخت هزینه‌ها در حال حاضر به صورت دستی و بدین صورت انجام می‌شود که نویسندگان محترم هزینۀ هر مرحله را به شمارۀ کارت یا حساب بانکی واریز و سپس رسید پرداخت را بر روی سایت بارگذاری می‌کنند. پس از تأیید مقاله در هر یک از مراحل، پیامی (هم از طریق صفحۀ شخصی نویسندگان در سایت مقاله و هم از طریق ایمیل) برای نویسندگان ارسال و از آنها درخواست می‌شود که هزینۀ مرحلۀ بعد را پرداخت نمایند.


 

نویسندگان چه زمانی باید نسخۀ انگلیسی مقاله را بارگذاری کنند؟

پس از اینکه مقاله در داوری و پس از آن در هیئت تحریریه مورد تأیید قرار گرفت، از نویسندگان درخواست می‌شود نسخۀ انگلیسی مقاله را بر روی سایت مجله بارگذاری کند.


 

نسخۀ بازنگری‌شدۀ مقاله را در کجا و با چه عنوانی باید بارگذاری کرد؟

برای بارگذاری نسخۀ بازنگری‌شدۀ مقاله نویسندگان باید وارد صفحۀ شخصی‌شان در سایت مجله شوند، و از قسمت مقالات نیازمند بازنگری، وارد قسمت بازنگری مقاله شده و در قسمت اضافه کردن فایل‌ها نوع فایل را «فایل اصل مقاله (تغییرات برجسته شده)» انتخاب کنند، در قسمت توضیحات نیز عبارت «نسخۀ بازنگری‌شده» را وارد و فایل را بارگذاری کنند.