فهرست داوران نشریه باغ نظر در سال 1400

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینه مورد علاقه پژوهش

سمت / سازمان

1

مهین

سهرابی نصیرآبادی

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا

2

شهره

جوادی

تاریخ هنر

پژوهشکده نظر

3

علی

جوان فروزنده

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

4

احسان

دیزانی

معماری

مهندسان مشاور بیان طرح محیط

5

فریده

آفرین

نقد و زیباشناسی

دانشگاه سمنان

6

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر

پژوهشکده نظر

7

حجت

امانی

هنراسلامی - هنر خوشنویسی

دانشگاه هنر اصفهان

8

خشایار

قاضی زاده

هنر اسلامی

دانشگاه شاهد

9

حامد

سلیمان زاده

سینما و تئاتر- تاریخ و فلسفه هنر

پژوهشکده نظر

10

حسین

سلطان زاده

معماری ایرانی

دانشگاه آزاد اسلامی

11

محمد صالح

شکوهی

شهرسازی

دانشگاه علم و صنعت

12

اصغر

کفشچیان مقدم

هنرهای تجسمی - نقاشی

دانشگاه تهران

13

مهدی

محمد زاده

هنر در ادیان

دانشگاه ا تبریز

14

پریسا

شادقزوینی

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا س

15

علی

یاران

مسکن

وزارت علوم تحقیقات وفناوری

16

مریم

منصوری

معماری منظر

پژوهشکده نظر

17

وحید

قبادیان

معماری

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

18

لیلا

کریمی فرد

معماری _ شهرسازی

دانشگاه آزاد تهران

19

مینا

جلالیان

پژوهش هنر

دانشگاه تهران

20

محمدباقر

منصوری

معماری اسلامی

University of Paris EST

21

سید امیر

منصوری

معماری منظر

دانشگاه تهران

22

سید بهشید

حسینی

معماری

دانشگاه تهران

23

لیلا

سلطانی

معماری منظر

دانشگاه تهران

24

مهدی

منتظرالحجه

شهرسازی- طراحی شهری

دانشگاه یزد

25

زهرا

قیابکلو

معماری

دانشگاه تهران

26

امید

رهایی

تهویه و انرژی در معماری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

27

نگین

صادقی

معماری - شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

28

کتایون

تقی زاده

معماری

دانشگاه تهران

29

الهام

اندرودی

منظر فرهنگی

دانشگاه تهران

30

بهنام

پدرام

مرمت میراث معماری

دانشگاه هنر اصفهان

31

فرزین

حق پرست

معماری و منظر پایدار

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

32

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

33

آزاده

آقالطیفی

مسکن، معماری بومی- نوسازی بافت های فرسوده

دانشگاه شهید بهشتی

34

عباس

آذری

فناوری نوین شهرسازی

دانشگاه علم وصنعت ایران

35

محسن

اکبرزاده

معماری اسلامی

دانشگاه آزاداسلامی واحد تربت حیدریه

36

سعید

خاقانی

مطالعات معماری اسلامی

دانشگاه تهران

37

حمید رضا

عظمتی

معماری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

38

سعید

حقیر

تاریخ و فلسفه هنر و معماری

دانشگاه تهران

39

سید مجید

مفیدی

معماری - معماری اقلیمی - طراحی شهری

دانشگاه علم و صنعت

40

بهروز

جانی پور

معماری منظر

دانشگاه تهران

41

علیرضا

هاشمی نژاد

پژوهش هنر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

42

سیدامیر

هاشمی زادگان

معماری - معماری منظر

دانشگاه تهران

43

رضا

سامه

معماری

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

44

مینو

قره بگلو

معماری - روانشناسی محیط

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

45

جمال الدین

مهدی نژاد

معماری -مرمت بناهای تاریخی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

46

مهران

علی الحسابی

طراحی شهری، معماری

دانشگاه علم و صنعت

47

سیدعلی

صفوی

طراحی فضاهای شهری

دانشگاه تربیت مدرس

48

رضا

کسروی

معماری منظر

دانشگاه تهران

49

محمد

آتشین بار

معماری منظر

پژوهشکده نظر

50

مهرداد

کریمی مشاور

بناهای بلند، منظر شهری

دانشگاه بوعلی سینا همدان

51

ساسان

فاطمی

موسیقی

دانشگاه تهران

52

ایمان

فخر

موسیقی، پژهش‌های بین رشته‌ای در هنر

دانشگاه هنر تهران

53

محمد حسن

خادم زاده

معماری- مطالعات معماری ایرانی - مرمت - معماری

دانشگاه تهران

54

نادر

کریمیان سردشتی

معماری - شهرسازی

پژوهشکده نظر

55

رضا

خیرالدین

معماری - شهرسازی

دانشگاه علم و صنعت

56

ناصر

براتی

شهرسازی

دانشگاه بین المللی امام خمینی

57

فاطمه

کاتب

پژوهش هنر - معماری

دانشگاه الزهرا

58

حسین

موسویان

معماری

دانشگاه تهران

59

احسان

احمدی

روانشناسی محیطی

دانشگاه تهران

60

فرنوش

مخلص

معماری منظر

پژوهشکده نظر

61

بهنام

کامرانی

پژوهش هنر

دانشگاه تهران

62

سجاد

باغبان ماهر

تاریخ هنر - نقاشی

دانشگاه هنر اصفهان

63

مرتضی

میرغلامی

فضاهای باز شهری - مدرنیته و شهر - شهر ایرانی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

64

جمال الدین

سهیلی

معماری

دانشگاه آزاد قزوین

65

مصطفی

کیانی

معماری معاصر ایران و جهان . فرهنگ و معماری

دانشگاه تهران

66

حمیدرضا

انصاری

معماری

دانشگاه تهران

67

افسانه

زرکش

معماری فنی- معماری اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

68

محمدجواد

مهدوی نژاد

فناوری

دانشگاه تربیت مدرس

69

غلامحسین

معماریان

معماری

دانشگاه علم و صنعت

70

حمیدرضا

کاظم پور

معماری سنتی

دانشگاه علم و صنعت

71

مجتبی

انصاری

معماری منظر

دانشگاه تربیت مدرس

72

محمدرضا

مهربانی گلزار

معماری منظر

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

73

مهرداد

متین

مبانى نظرى معمارى

دانشگاه آزاد اسلامى واحد تهران مرکزى

74

حسن

نظیف

معماری

گلستان

75

محسن

مراثی

تاریخ و نقد هنرها

دانشگاه شاهد

76

کیانوش

ذاکرحقیقی

برنامه ریزی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی

77

مریم

اسماعیل دخت

منظر شهری، معماری منظر

مدرس دانشگاه

78

کاظم

خراسانی

هنرهای تجسمی

اموزش وپرورش

79

حمیدرضا

جیحانی

معماری، مرمت

دانشگاه کاشان

80

سجاد

مؤذن

تاریخ معماری

دانشگاه علم و صنعت

81

محمود

ارژمند

معماری

دانشگاه تهران

82

عباس

غفاری

آکوستیک معماری شهری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

83

زهرا

رهبرنیا

پژوهش هنر – ارتباط تصویری

دانشگاه الزهرا

84

منصور

حسامی

هنرهای تجسمی - نقد و تحلیل آثار

دانشگاه الزهرا

85

جمال

عرب زاده

هنرهای تجسمی

دانشگاه تهران

86

لیلا

سلطانی

معماری منظر

دانشگاه تهران

87

یعقوب

موسوی

جامعه شناس

دانشگاه الزهرا

88

فرنوش

مخلص

معماری منظر

پژوهشکده نظر

89

کامبیز

مشتاق گوهری

معماری،شهرسازی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

90

کاوه

منصوری

معماری ایرانی

مهندسان مشاور عمارت خورشید

91

فرزانه

دادگر

طراحی شهری

دانشگاه تهران

92

فرشاد

فرشته حکمت

هنرهای نمایشی

دانشگاه تهران

93

فرزاد

قائمی

ادبیات

دانشگاه فردوسی مشهد

94

حسین

حاتمی نژاد

مباحث شهری

دانشگاه تهران

95

مهدی

حسینی

محیط زیست

دانشگاه تهران

96

مینا

محمدی وکیل

نقاشی و نگارگری

دانشگاه الزهرا

97

هلیا

دارابی

پژوهش هنر

پژوهشکده ی نظر

98

بهنام

کامرانی

هنرهای نقاشی

دانشگاه تهران

99

محمد

خزائی

گرافیک

دانشگاه تربیت مدرس

100

فرزین

حق پرست

معماری و منظر پایدار

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

101

ناصر

برک پور

شهرسازی

دانشگاه تهران

102

منصوره

طاهباز

معماری

دانشگاه شهید بهشتی

103

اسماعیل

ضرغامی

معماری

دانشگاه شهید رجایی

104

محمد علی

خان محمدی

معماری

دانشگاه علم و صنعت

105

احسان

رنجبر

طراحی شهری

دانشگاه تربیت مدرس

106

مصطفی

کیانی

معماری معاصر ایران و جهان - فرهنگ و معماری

دانشگاه تهران

107

لادن

اعتضادی

معماری منظر

دانشگاه شهید بهشتی

108

مریم

دبیری

معماری منظر

مدیرعامل نوژا استودیو

109

حمید

فرهمندبروجنی

محیط زیست

دانشگاه تهران

110

محمد

افروغ

هنرهای سنتی

دانشگاه اراک

111

محسن

مراثی

تاریخ و نقد هنرها

دانشگاه شاهد، تهران

112

سمانه

کاکاوند

تاریخ هنر ایران

دانشگاه هنر تهران

113

صدیقه

احمدیان باغبادرانی

هنر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

114

سید محسن

علوی نژاد

نقاشی

دانشگاه هنر اصفهان

115

لیدا

بلیلان اصل

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

116

احد

نژاد ابراهیمی

تاریخ معماری، معماری اسلامی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

117

مهدی

باصولی

گردشگری

جهاد دانشگاهی گردشگری

118

سیدعلی

صفوی

طراحی فضاهای شهری

دانشگاه تربیت مدرس

119

عطاالله

کوپال

پژوهش هنر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

120

مجید

ضیائی

سرامیک - هنر معاصر - هنر بومی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

121

مهدی

محمدزاده

هنراسلامی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

122

حسن

سجادزاده

معماری و شهرسازی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

123

محمدرضا

مثنوی

معماری و طراحی شهری پایدار- معماری منظر

دانشگاه تهران

124

احسان

رنجبر

طراحی شهری

دانشگاه تربیت مدرس

125

کاوه

بذرافکن

طراحی پژوهی -  فضاپژوهی - فلسفه هنر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

126

افرا

غریب پور

معماری

دانشگاه تهران

127

مازیار

آصفی

معماری - شهرسازی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

128

محمدرحیم

رهنما

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانشگاه فردوسی مشهد

129

فاطمه

مهدیزاده سراج

معماری – شهرسازی – مرمت بناهای تاریخی

دانشگاه علم و صنعت

130

سیدهادی

قدوسی فر

پژوهش طراحی- معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

131

رقیه

بهزادی

فرهنگ و زبان های باستانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

132

زهرا

مسعودی امین

گرافیک.نگارگری.تاریخ هنر.

دانشگاه الزهراء(س)

133

مریم

مجیدی

معماری منظر، مشارکت در منظر، منظر شهری

پژوهشکدۀ نظر

134

مهناز

هنری‌مهر

نقاشی

دانشگاه الزهراء(س)

135

مریم

فرهادی

معماری

دانشگاه شهید بهشتی

136

ساناز

لیتکوهی

معماری - شهرسازی

دانشگاه پیام نور تهران

137

ویدا

نوروز برازجانی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

138

رضا

رضالو

باستان شناسی

دانشگاه محقق اردبیلی

139

طیبه

عزت اللهی نژاد

انسان شناسی هنر و زیبایی شناسی بومی

دانشگاه آزاد واحد تهران

140

منوچهر

فروتن

نشانه شناسی معماری - مطالعات تطبیقی معماری

دانشگاه آزاد اسلامی همدان

141

غزال

کرامتی

معماری و طراحی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

142

مرتضی

اسدی

پژوهش هنر

دانشگاه تهران

143

مینا

صدری

هنرهای تجسمی

دانشگاه تهران

144

علی

شرقی

مسکن - منظر

دانشگاه رجایی تهران

145

فرح

حبیب

طبیعت -  معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

146

محمدصادق

فلاحت

معماری - تئوری معماری -  علوم محیطی

دانشگاه زنجان

147

حسن

کریمیان

باستان شناسی

دانشگاه تهران

148

بهرام

آجورلو

میراث فرهنگی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

149

قاسم

مطلبی

مبانی نظری طراحی معماری - روانشناسی محیطی

دانشگاه تهران

150

روح اله

رحیمی

روانشناسی محیط، مبانی نظری معماری

دانشگاه مازندران

151

رحمت

امینی

هنرهای نمایشی

دانشگاه تهران

152

سیدموسی

دیباج

فلسفه معماری فلسفه هنر

دانشگاه تهران

153

ویدا

نوروز برازجانی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

154

راضیه

رضازاده

معماری - شهرسازی

دانشگاه علم و صنعت

155

سیدعلی

صفوی

طراحی فضاهای شهری

دانشگاه تربیت مدرس

156

امین

حبیبی

معماری منظر

دانشگاه شیراز

157

محمد منان

رئیسی

معماری اسلامی

دانشگاه قم

158

محسن

اکبرزاده

معماری اسلامی

دانشگاه آزاداسلامی تربت حیدریه

159

مریم

کهوند

فرهنگ دیداری- هنرهای تجسمی- تایپوگرافی

دانشگاه هنر تهران

160

نادیه

ایمانی

معماری

دانشگاه هنر

161

مرتضی هادی

جابری مقدم

شهرسازی

دانشگاه تهران

162

حمیدرضا

محملی ابیانه

پژوهش هنر

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

163

مهران

علی الحسابی

تاریخ هنر

دانشگاه علم و صنعت

164

سمیه

فدائی نژاد بهرامجردی

حفاظت و مرمت معماری و شهری

دانشگاه تهران

165

محمد

ایرانمنش

معماری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

166

سیدمهدی

خاتمی

نقد و زیباشناسی

 دانشگاه تربیت مدرس

167

سیدهادی

قدوسی فر

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

168

فریدون

آورزمانی

هنر ایران - باستان

پژوهشکده نظر

169

ابوالقاسم

پوررضا

سینما و تئاتر- تاریخ و فلسفه هنر

دانشگاه تهران

170

مهرداد

کریمی مشاور

معماری ایرانی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 171

سید امیرسعید

محمودی

شهرسازی

دانشگاه تهران

172

علی

سجادی

هنر در ادیان

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

173

سیدموسی

دیباج

فلسفه معماری – فلسفه هنر

دانشگاه تهران

174

سجاد

آئینی

فرآیند طراحی/ تاریخ معماری

پژوهشگر