راهنمای رعایت موارد نگارشی

نویسندۀ گرامی،

لطفاً در نگارش مقالۀ خود موارد ویرایشی زیر را رعایت کنید:

 1. به‌جای عبارت از آنجایی‌که از عبارت: از‌آنجاکه استفاده کنید.

مثال:

× هم‌چنین، از آن‌جایی که توسعۀ صنعت گردشگری در یک منطقه می‌تواند در کنار مزایا، معایبی مثل آلودگی‌های زیست‌محیطی یا لطمه به فرهنگ و میراث محلی را در پی داشته باشد....

+ هم‌چنین، از آن‌جاکه توسعۀ صنعت گردشگری در یک منطقه می‌تواند در کنار مزایا، معایبی مثل آلودگی‌های زیست‌محیطی یا لطمه به فرهنگ و میراث محلی را در پی داشته باشد....

 1. به جای عبارت مورد مطالعه قرار داده‌اند از عبارت: مطالعه کرده‌اند استفاده کنید.

مثال:

×در این پژوهش فاکتورهای مهمی چون آموزش طراحی، اسکیس، خلاقیت، هندسه و بررسی نمونه های برجسته را، مورد مطالعه قرار داده و در این مسیر کوشیده است.

+ این پژوهش فاکتورهای مهمی چون آموزش طراحی، اسکیس، خلاقیت، هندسه و بررسی نمونه های برجسته را مطالعه کرده است.

* مورد کنکاش قراردادن، مورد بررسی قراردادن، مورد توجه قراردادن، مورد تأکید قراردادن و ... هم به همین صورت هستند.

مثال:

× در ابتدا سؤالات و موضوعاتی که در پژوهش بیشتر مورد تأکید بودند شناسایی شدند.

+ در ابتدا سؤالات و موضوعاتی که پژوهش تأکید بیشتری روی آن‌ها داشت، شناسایی شدند.

× درنتیجه با وجود فضاهای مشترک در خانه‌های مورد مطالعه و نیز شباهت‌های ظاهری در الگوی شکل‌‌گیری هندسۀ آن‌‌ها، می‌‌توان مفاهیم متمایز را بیشتر از مفاهیم متشابه یافت، که نشان‌دهندۀ الگوهای متفاوت در خانه‌های تاریخی آن دوران است.

+ درنتیجه با وجود فضاهای مشترک در خانه‌های مطالعه‌شده و نیز شباهت‌های ظاهری در الگوی شکل‌‌گیری هندسۀ آن‌‌ها، می‌‌توان مفاهیم متمایز را بیشتر از مفاهیم متشابه یافت، که نشان‌دهندۀ الگوهای متفاوت در خانه‌های تاریخی آن دوران است.

× آنچه آرنهایم مورد توجه قرار داده است زیبایی‌شناسی مختص معماری نیست.

+ آنچه آرنهایم به آن توجه کرده است، زیبایی‌شناسی مختص معماری نیست.

 1. به‌جای عبارت از اهمیت زیادی برخوردار است از عبارت: اهمیت زیادی دارد استفاده کنید.
  مثال:

× خانه‌ها در مطالعات سیر تحولات تاریخی معماری و بافت‌‌های شهری، با توجه به فراوانی‌‌شان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.

+ خانه‌ها در مطالعات سیر تحولات تاریخی معماری و بافت‌‌های شهری، با توجه به فراوانی‌‌شان اهمیت ویژه‌‌ای دارند.

× و از جذابیت، انعطاف‌‌پذیری و پویایی کافی جهت پاسخ‌‌گویی به الگوهای ثابت رفتاری متعدد برخوردار شوند.

+ و جذابیت، انعطاف‌‌پذیری و پویایی کافی جهت پاسخ‌‌گویی به الگوهای ثابت رفتاری متعدد داشته باشند.

 1. به‌جای استفاده از واژۀ توسط، جمله را به‌گونه‌ای تغییر دهید که از حالت مجهول به حالت معلوم تغییر کند.

مثال:

× باوجود تنوع و کثرت در روش‌های ارائه‌شده توسط اندیشمندان، این تکنیک‌ها در قالب چهار دستۀ قیاسی، الگوواره، منطقی و نظری تعریف خواهند شد.

+ باوجود تنوع و کثرت در روش‌هایی که اندیشمندان ارائه کرده‌اند، این تکنیک‌ها در قالب چهار دستۀ قیاسی، الگوواره، منطقی و نظری تعریف خواهند شد.

× بدن گروتسک یکی از اصلی‌‌ترین مفاهیم مطرح‌شده توسط میخاییل باختین است.

+ بدن گروتسک یکی از اصلی‌‌ترین مفاهیمی است که باختین مطرح کرده است.

× پژوهش پیش‌‌رو ضمن تطبیق ویژگی‌‌های گروتسک در نگارۀ دابة‌‌‌الارض موجود در فالنامه‌‌ها، به تحلیل ویژگی‌‌های مطرح‌شده توسط باختین در ارتباط با کارناوال و بدن گروتسک در پیکرۀ دابة ‌‌الارض می‌‌پردازد.

+ پژوهش پیش ‌‌رو ضمن تطبیق ویژگی‌‌های گروتسک در نگارۀ دابة‎‌‌الارض موجود در فالنامه‌‌ها، به تحلیل ویژگی‌‌هایی که باختین در ارتباط با کارناوال و بدن گروتسک مطرح کرده است، در نگارۀ دابة‌‌‌الارض می‌‌پردازد.

× کاربرد نظریات زیبایی‌شناسی باختین نخستین بار توسط دبرا هاینز صورت گرفته است.

+ دبرا هاینز نخستین بار کاربرد نظریات زیبایی‌شناسی باختین را مطرح کرد.

 1. به‌جای استفاده از عبارت تحقیق حاضر از عبارت: این تحقیق استفاده کنید.

مثال:

× تحقیق حاضر به کاوش دربارۀ تأثیر فرهنگ بر پوشش می‌پردازد.

+ این تحقیق به کاوش دربارۀ تأثیر فرهنگ بر پوشش می‌پردازد.

 1. به‌جای عبارت‌های: صورت گرفت/ صورت پذیرفت/ انجام گرفت/ به انجام رسید از عبارت: انجام شد استفاده کنید.

مثال:

× پروتکل مصاحبه براساس مدل کوال (۱۳۹۸) صورت گرفت.

+ پروتکل مصاحبه براساس مدل کوال (۱۳۹۸) انجام شد.

 1. واژه‌های مسئله/ سؤال/ مؤلفه/ تأکید/ تأثیر/ مؤثر و ... حتماً باید با همزه نوشته شوند و نوشتن آن‌ها به شکل مسأله، سوال، مولفه، تاکید، تاثیر و موثر صحیح نیست.

 2. رعایت نیمفاصلهها: می، ها، های و دیگر واژه‌های دوجزئی حتماً باید با نیم‌فاصله نوشته شود و نیم‌فاصله حتماً باید با کلید درست (Ctrl+Alt+2) در صفحه‌کلید تایپ شود. ازاین‌رو واژه‌هایی مانند می شود، کتاب ها، بی شک و ... صحیح نیستند.

 3. در متن فارسی عبارات خاص، اسامی خاص، عناوین کتاب‌ها و یا مقالات و مواردی از این دست حتماً در گیومه «...» قرار داده شوند. لطفاً از قراردادن آن‌ها در کوتیشن " "  جداً پرهیز کنید. از کوتیشن " ..." صرفاً در نسخۀ انگلیسی استفاده شود.

مثال:

× منابع دست اول شامل کتاب‌‌هایی چون تاریخ و جغرافیای دارالسلطنۀ تبریز (نادرمیرزا، ۱۳۷۳)، تبریز خشتی استوار در معماری ایران (سلطان‌‌زاده، ۱۳۷۶) هستند.

+ منابع دست اول  شامل کتاب‌‌هایی چون «تاریخ و جغرافیای دارالسلطنۀ تبریز» (نادرمیرزا، ۱۳۷۳)، «تبریز خشتی استوار در معماری ایران» (سلطان‌‌زاده، ۱۳۷۶) هستند.

 1. نگارش واژه‌هایی در نقش مضاف که به «ه» چسبان ختم می‌شوند به شیوۀ نیم‌فاصله و «ی» بزرگ صحیح نیست و بهتر است با همزه نوشته شوند.

مثال:

× یکی از رسانه‌‌هایی که می‌‌تواند با بازتاب این نمادها عرصه‌ی تبلور کهن‌‌الگوهای روان ناخودآگاه باشد، معماری است.

+ یکی از رسانه‌‌هایی که می‌‌تواند با بازتاب این نمادها عرصۀ تبلور کهن‌‌الگوهای روان ناخودآگاه باشد، معماری است.

 1. و یا: گذاشتن «و» قبل از یا صحیح نیست و بهتر است «واو» حذف شود.

مثال:

× زمینۀ مشترک، الزاماً وجود یک الگوی پلان شبیه به‌‌هم و یا وجود یک قوس مشابه در خانه‌‌ها نیست.

+ زمینۀ مشترک، الزاماً وجود یک الگوی پلان شبیه به‌‌هم یا وجود یک قوس مشابه در خانه‌‌ها نیست.

 1. واژه‌های تنوین‌دار حتماً باید تنوین رعایت شود.

مثال:

× این نقوش اگرچه در مراحل ابتدایی، تقلید از طبیعت بوده‌‌اند اما صرفا جهت تزیین ظروف سفالین ایجاد نشده و هریک نماد موضوعی خاص است.

+ این نقوش اگرچه در مراحل ابتدایی، تقلید از طبیعت بوده‌‌اند اما صرفاً جهت تزیین ظروف سفالین ایجاد نشده و هریک نماد موضوعی خاص است.

 1. پرانتزها از کلمات قبل و بعد خود فاصله داشته باشند.

مثال:

× نکتة‌‌ قابل تأمل در این پوستر نقشی است که در بالای سر زن قرار گرفته که همان قطرات رنگِ ریخته‌شده روی صورت هامون(شخصیت مرد)است.

+ نکتة‌‌ قابل تأمل در این پوستر نقشی است که در بالای سر زن قرار گرفته که همان قطرات رنگِ ریخته‌شده روی صورت هامون (شخصیت مرد) است.

 1. قرار دادن «واو» بعد از نقطه (.) و ویرگول (،) صحیح نیست.

مثال:

× عناصر در تعادل هستند و ترکیب‌بندی در این پوستر قرینه، و متمرکز است.

+ عناصر در تعادل هستند و ترکیب‌بندی در این پوستر قرینه و متمرکز است.

 1. قراردادن ویرگول (،) بعد و قبل از «که» صحیح نیست.

مثال:

× پیرس حالت سومی را بیان می‌کند، که در آن، نتیجه و قاعده موجود است.

+ پیرس حالت سومی را بیان می‌کند که در آن نتیجه و قاعده موجود است.

 1. قبل از نقطه و ویرگول هرگز نباید فاصله قرار داده شود، اما بعد از نقطه و ویرگول حتماً فاصله درج شود.
 2. به‌جای واژگان: می‌باشد/ نمود/ می‌نماید از واژگان: است/ کرد/ می‌کند استفاده شود.

مثال:

× باید به این مسئله توجه نمود.

+ باید به این مسئله توجه کرد.

 1. به‌جای واژگان: گشت/ گردید/ می‌گردد از واژگان: شد/ شد/ می‌شود استفاده شود.

مثال:

× از این طریق حوزۀ ارائۀ‌‌ تحلیل‌‌ها مشخص می‌گردد.

+ از این طریق حوزۀ ارائۀ‌‌ تحلیل‌‌ها مشخص می‌شود.

 1. به‌جای واژگان بدست آمدن/ بکارگیری از واژگان: به‌دستآمدن/ به‌کارگیری استفاده شود.
 2. حتی‌الامکان سعی شود از به‌کارگیری واژه‌های بیگانه پرهیزشده و از جایگزین فارسی آ‌ن‌ها استفاده شود.

مثال:

المان = عنصر

زون‌بندی = منطقه‌بندی

کانسپت = ایده

و ...

 1. واژه‌هایی که «حرف آخر آن‌ها چسبان» است وقتی به فعل «اند» ختم می‌شوند باید جدا نوشته شوند.

مثال:

×خطوط مایل تداعی‌کنندۀ حرکتند.

+ خطوط مایل تداعی‌کنندۀ حرکت‌اند.

 1. در واژه‌هایی که «حرف آخر آن‌ها غیرچسبان» است وقتی به فعل «اند» ختم می‌شوند باید به صورت «ند» نوشته شود. مانند: سبزند، سیرند، زردند و ...

مثال:

× رنگ‌های استفاده شده در این نمونه شامل: سبز، سرخ و سفیداند.

+ رنگ‌های استفاده شده در این نمونه شامل: سبز، سرخ و سفیدند.

 1. هنگام اضافه‌شدن ضمیر «ش» و «شان» به واژه‌ها، این ضمایر به‌صورت چسبیده به واژه‌ها نوشته می‌شوند. مانند: کتابشان

× از واژۀ «حقوق» در زبان فارسی معانی گوناگونی برداشت می‌‌شود که مهم‌ترین و مرتبط‌‌ترین‌‌شان با موضوع مورد بحث این پژوهش ...

+ از واژۀ «حقوق» در زبان فارسی معانی گوناگونی برداشت می‌‌شود که مهم‌ترین و مرتبط‌‌ترینشان با موضوع مورد بحث این پژوهش ...

 1. به‌جای استفاده از واژۀ «بر روی» از واژۀ «روی» استفاده شود.

مثال:

× آزمون‌های وی بر روی افراد سالم و طبیعی نه فقط در امتداد افقی بلکه در امتداد عمودی و شعاعی (مایل) نیزانجام شده است.

+ آزمون‌های وی روی افراد سالم و طبیعی نه فقط در امتداد افقی بلکه در امتداد عمودی و شعاعی (مایل) نیز انجام شده است.

 1. هنگام افزودن «است» وقتی به واژه‌هایی که به الف یا واو ختم می‌شوند «الفِ» آن حذف می‌شود.

مثال:

× مجموعه‌‌ای وسیع از طیف رفتارهای انسانی و فعالیت‌‌های مربوط به خانواده، هنجارهای اجتماعی، آداب‌ورسوم، مذهب، هنر، معماری، نمایش، موسیقی و ارتباطات بین این پدیده‌‌ها است.

+ مجموعه‌‌ای وسیع از طیف رفتارهای انسانی و فعالیت‌‌های مربوط به خانواده، هنجارهای اجتماعی، آداب‌ورسوم، مذهب، هنر، معماری، نمایش، موسیقی و ارتباطات بین این پدیده‌هاست.

× این گل خوشبو است.

+ این گل خوشبوست.

 1. هنگامی که در جمله عبارت «ازآنجاکه» وجود دارد، از واژۀ «لذا» استفاده نشود.

مثال:

× از آنجاکه در این پژوهش به حقوق فرهنگی با مرکزیت معماری پرداخته می‌‌شود لذا رویکرد میان‌‌رشته‌‌ای است.

+ از آنجاکه در این پژوهش به حقوق فرهنگی با مرکزیت معماری پرداخته می‌‌شود، رویکرد میان‌‌رشته‌‌ای است.

 1. به‌جای استفاده از عبارات: بصورت/ بطوری که/ بخصوص/ بعنوان/ بواسطه و ... از عبارات: به‌صورت/ به‌طوری‌که/ به‌خصوص/ به‌عنوان/ به‌واسطۀ استفاده شود.

مثال:

× سه منبع دیگر به لیست منابع اضافه شد که در نهایت 125 سند بصورت مقاله و کتاب حاصل شد.

+ سه منبع دیگر به لیست منابع اضافه شد که در نهایت 125 سند به‌صورت مقاله و کتاب حاصل شد.

 1. مصدرها باید سرهم (بدون فاصله یا با نیم‌فاصله) نوشته شوند. مانند: قرار دادن/ قراردادن، انجام دادن/ انجام‌دادن

مثال:

× ازاین‌رو محیط ترکیبی اما یکپارچه، می‌تواند گزینة مطلوبی برای یک کلاس درس باشد که براساس تجربیات معمار و مدنظر قرار دادن روش‌های آموزشی اصلی به‌وجود آمده است.

+ ازاین‌رو محیط ترکیبی اما یکپارچه، می‌تواند گزینة مطلوبی برای یک کلاس درس باشد که براساس تجربیات معمار و مدنظر قراردادن روش‌های آموزشی اصلی به‌وجود آمده است.

 1. حتی‌الامکان از عبارات «در واقع»، «در حقیقت» و ... استفاده نشود.

مثال:
× در واقع فرایند طراحی  مجموعه مراحلی است که طراح را از مسئلۀ طراحی به سمت راه‌حل طراحی سوق می‌دهد.

+ فرایند طراحی مجموعه مراحلی است که طراح را از مسئلۀ طراحی به سمت راه‌حل طراحی سوق می‌دهد.

 1. از طولانی کردن جمله‌ها پرهیز کنید و حتی‌الامکان جملات خود را به‌صورت ساده و کوتاه بیان کنید.