پس از بارگذاری

پس از بارگذاری

پس از ورود به صفحۀ شخصی و ثبت مقاله، نویسندۀ مسئول می‌تواند در هر مرحله وضعیت پیشرفت مقاله را از طریق صفحۀ شخصی خود در سایت مجله پیگیری کند؛ به‌علاوه، هرگونه تغییری در وضعیت مقالۀ ارسالی از طریق ایمیل هم به اطلاع نویسندۀ مسئول خواهد رسید.

در صورتی که مقالۀ ارسالی در ارزیابی اولیه و ارزیابی هیئت تحریریه مورد تأیید قرار بگیرد، این موضوع هم از طریق صفحۀ شخصی نویسنده در سایت مجله، و هم از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده می‌رسد و مقاله وارد مرحلۀ داوری می‌شود. این موضوع نیز هم از طریق سایت مجله و هم از طریق ایمیل به اطلاع نویسندۀ مسئول می‌رسد و از نویسنده درخواست می‌شود هزینۀ داوری مقاله را پرداخت کند (پرداخت شمارۀ 2)؛ (برای اطلاع از مراحل داوری به بخش فرایند داوری در زبانۀ اطلاعات نشریه مراجعه کنید).

در صورت تأیید داوران، مقاله برای انجام اصلاحات مورد نظر داوران (در صورت وجود اصلاحات) به نویسنده بازگردانده می‌شود و پس از تأیید نهایی داوران و اعمال پیشنهادهای اصلاحی داوران توسط نویسنده، مقاله توسط ویراستار مجله ویراستاری می‌شود و اگر از نظر ویرایشی یا دقت منابع نقصی داشته باشد که مربوط به نویسنده باشد، نویسنده باید اصلاحات لازم را انجام دهد. پس از انجام اصلاحات پیشنهادی ویراستار، از نویسنده درخواست می‌شود که نسخۀ انگلیسی تمام متن مقاله را به اضافۀ فایل‌های مربوط برای مجله ارسال کند (برای نویسندگان فارسی زبان). نسخۀ انگلیسی مقاله قبل از چاپ باید به تأیید ویراستار انگلیسی مجله برسد؛ چنانچه مورد تأیید نباشد مجدداً برای اصلاح و ویرایش به نویسنده بازگردانده می‌شود تا زمانی که ویراستار نسخۀ انگلیسی مقاله را تأیید کند. در این مرحله از نویسنده درخواست می‌شود که هزینۀ انتشار مقاله  را پرداخت کند (پرداخت شمارۀ 3) تا پذیرش و انتشار مقاله قطعی تلقی شود.

پس از دریافت نسخۀ انگلیسی، مقاله صفحه‌آرایی می‌شود و برای تأیید نهایی به نویسنده (نویسندگان) بازگردانده خواهد شد. پس از تأیید نهایی مقاله توسط نویسندگان (تأیید همۀ نویسندگان در این مرحله الزامی است)، مقاله برای انتشار آماده است. برای اطلاع از جزئیات و زمان‌بندی فرایند پذیرش به بخش فرایند دریافت تا پذیرش (در منوی اطلاعات نشریه) مراجعه نمایید.

 پیش از انتشار مقاله، در صورتی که نویسندگان درخواست اضافه شدن، حذف و یا اصلاح ترتیب نام نویسندگان را داشته باشند، و دلایل آن‌ها برای مجله کافی و قابل قبول باشد، مجله چنین امکانی را در اختیار نویسندگان قرار می‌دهد. برای اصلاح ترتیب نویسندگان، لازم است فرم درخواست توسط نویسندۀ مسئول تکمیل و توسط تمامی نویسندگان امضا شود و ترتیب جدید مورد نظر به مجله اطلاع داده شود (فرم درخواست تغییر ترتیب نویسندگان). در صورتی که نویسنده‌ای مایل به حذف نام خود به عنوان یکی از نویسندگان مقاله باشد، درخواست حذف باید توسط خود نویسنده و نویسندۀ مسئول امضا و به مجله ارسال شود.

 

پس از انتشار

پس از انتشار مقاله چنانچه نویسندگان متوجه موارد احتمالی بروز خطا در مقالۀ منتشرشده شوند، باید این موضوع را به اطلاع مجله برسانند و، در صورت نیاز، برای اصلاح یا حذف مقاله با مجله همکاری کنند.