اصول اخلاقی انتشار مقاله

  • نشریۀ باغ نظر عضو کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) است ‌و اصول اخلاقی انتشار مقالات در این نشریه براساس قوانین این کمیته تنظیم شده است و در صورت بروز مشکل براساس این قوانین رفتار خواهد شد (برای مشاهدۀ اطلاعات نشریۀ باغ نظر در سایت کمیتۀ بین‌المللی اخلاق نشر به https://publicationethics.org/members/bagh-e-nazar و برای اطلاعات بیشتر دربارۀ اصول اخلاقی انتشار مقالات علمی به https://publicationethics.org/oversight مراجعه فرمایید). 

برخی از مهم‌ترین اصول اخلاقی نشریه عبارت است از:

 1- مقالات باید حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده کنند و روش و رویکرد خود را ذکر و داده‌ها را به صورت صحیح گزارش کنند.

3- نویسندگان با ذکر نویسنده مسئول و همکاران و نیز ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله را رعایت کنند (باید توجه داشته­ باشید، که ارجاعات مستقیم را داخل « » قرار داده و هرگونه ارجاع غیرمستقیم و یا برداشت از کار علمی سایرین با ذکر دقیق منبع انجام گیرد).

4- نویسندگان از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه‌ای و شخصی، نژادی و مذهبی و دادن اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری کنند.

5- از نویسنده درخواست می‌شود در صورت نیاز داده­‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه­‌ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه و معرفی نماید.

6- ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف COPE است. در صورت مشاهده تخلف، سرقت علمی محسوب شده و به وزارت علوم گزارش خواهد شد.

  • همچنین باغ نظر نشریه‌ای با دسترسی آزاد برای عموم و در انتشار مقالات تابع مجوز Creative Commons Attribution 4.0 است. 

  • قانون کپی رایت برای مقالات باغ نظر محفوظ است. استفاده از اطلاعات مندرج در مقالات باغ نظر با ذکر دقیق ماخذ بلامانع است. نویسندۀ مقاله‌ای که مقاله‌اش در باغ نظر منتشر شده است، به انتشار همان مقاله در نشریه دیگری مجاز نیست و حق پیگرد قانونی برای باغ نظر محفوظ است. چنانچه نویسندۀ مقالۀ منتشر شده در باغ نظر،  مقاله‌اش را در یک کتاب مجموعه مقالات چاپ کند، باید مأخذ باغ نظر را در آن ذکر کرده باشد؛ عدم ذکر مأخذ باغ نظر، حق پیگرد را برای مدیریت نشریه محفوظ خواهد داشت.