فهرست داوران نشریۀ باغ نظر در سال 99

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینه مورد علاقه پژوهش

سمت / سازمان

1

محمد

آتشین بار

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

2

بهرام

آجورلو

میراث فرهنگی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3

عباس

آذری

فناوری نوین شهرسازی

دانشگاه علم و صنعت ایران

4

مرضیه

آزاد ارمکی

معماری تاریخی و سنتی

دانشگاه شهید رجایی

5

محمدتقی

آشوری

پژوهش هنر

استاد دانشگاه تهران

6

مازیار

آصفی

معماری، شهرسازی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

7

فریده

آفرین

نقد و زیباشناسی

دانشگاه سمنان

8

آزاده

آقالطیفی

معماری بومی، نوسازی بافت‌های فرسوده

دانشگاه شهید بهشتی

9

فریدون

آورزمانی

هنر ایران باستان

پژوهشکدۀ نظر

10

احمد

اخلاصی

معماری، تکنولوژی معماری

دانشگاه علم و صنعت ایران

11

علی

اسدپور

معماری، معماری منظر

دانشگاه هنر شیراز

12

لادن

اعتضادی

معماری، معماری منظر

دانشگاه شهید بهشتی

13

محمد

افروغ

هنر ایرانی-اسلامی، فرش، صنایع دستی

دانشگاه اراک

14

محسن

اکبرزاده

معماری اسلامی

دانشگاه آزاداسلامی-واحد تربت حیدریه

15

علی

اکبری

معماری، فلسفۀ فضا، معماری و انسان‌شناسی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

16

ایدا

ال هاشمی

معماری منظر

دانشگاه تهران

17

حجت

امانی

هنر اسلامی، خوشنویسی

دانشگاه هنر اصفهان

18

علی

اندجی گرمارودی

معماری الگوریتمیک، معماری دیجیتال

مدرس مدعو / دانشگاه تهران

19

الهام

اندرودی

معماری، معماری منظر، منظر فرهنگی

دانشگاه تهران

20

حمیدرضا

انصاری

معماری

دانشگاه تهران

21

مهدی

باصولی

مطالعات گردشگری

جهاد دانشگاهی - واحد یزد

22

سجاد

باغبان ماهر

نقد هنر، تاریخ هنر، نقاشی معاصر ایران

دانشگاه هنر اصفهان

23

محمدصابر

باقریان

پژوهش هنر، شهرسازی، پدیدارشناسی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

24

مهدیه

بُد

مطالعات گردشگری

پژوهشکدۀ نظر

25

کاوه

بذرافکن

طراحی پژوهی، فلسفه هنر

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی

26

میثم

بصیرت

مدیریت شهری، برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه تهران

27

حسن

بلخاری قهی

فلسفۀ هنر، هنر اسلامی

دانشگاه تهران

28

لیدا

بلیلان اصل

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تبریز

29

حامد

بیتی

آموزش معماری، تایخ معماری، مسکن

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

30

حمیدرضا

پارسی

شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه تهران

31

زهرا

پاکزاد

پژوهش هنر، مطالعات هنرهای تجسمی

دانشگاه تهران

32

پروانه

پرچکانی

مطالعات گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

33

الهام

پرویزی

معماری

دانشگاه خوارزمی

34

محمدرضا

پورجعفر

طراحی شهری

دانشگاه تربیت مدرس

35

محمدتقی

پیربابایی

معماری و شهرسازی اسلامی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

36

سید حسن

تقوائی

معماری منظر

دانشگاه شهید بهشتی

37

کتایون

تقی زاده

معماری

دانشگاه تهران

38

محمود

تیموری

معماری

پژوهشکده نظر

39

بهروز

جانی پور

معماری، معماری منظر، مهندسی فضای سبز

دانشگاه تهران

40

شهره

جوادی

تاریخ هنر

دانشگاه تهران؛ پژوهشکدۀ نظر

41

اصغر

جوانی

هنر ایران، هنر اسلامی

دانشگاه هنر اصفهان

42

حمیدرضا

جیحانی

معماری، مرمت بناها و بافت‌های تاریخی

دانشگاه کاشان

43

فرح

حبیب

معماری، شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

44

امین

حبیبی

معماری منظر

دانشگاه شیراز

45

منصور

حسامی

مطالعات هنرهای تجسمی، پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا (س)

46

محمد

حسن پور

فلسفه هنر، عکاسی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

47

کیانوش

حسنی

معماری، معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری

48

فرزین

حق پرست

معماری، معماری و منظر پایدار

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

49

سعید

حقیر

تاریخ و فلسفه هنر و معماری، معماری پایدار

دانشگاه تهران

50

مهدی

حقیقت بین

معماری منظر

دانشگاه تربیت مدرس

51

محمد حسن

خادم زاده

معماری، مطالعات معماری ایرانی، مرمت

دانشگاه تهران

52

سعید

خاقانی

مطالعات معماری اسلامی، مرمت ابنیه و بافت‌های تاریخی

دانشگاه تهران

53

مینو

خاکپور

پژوهش هنر، معماری، مرمت ابنیه تاریخی

عضو هیات علمی

54

مهدی

خاک زند

معماری منظر، معماری

دانشگاه علم و صنعت

55

کاظم

خراسانی

هنرهای تجسمی، پژوهش هنر

مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

56

کیوان

خلیل‌نژاد

پژوهش هنر، هنر مدرن، نقد هنری

مدرس مدعو در دانشگاه آزاد اسلامی

57

حسن

خوبدل

عکاسی، پژوهش هنر

دانشگاه سوره

58

شهریار

خونساری

عکاسی

پژوهشکدۀ نظر

59

ابوالقاسم

دادور

باستان‌شناسی، تاریخ هنر، اسطوره‌شناسی

دانشگاه الزهرا

60

مریم

دبیری

معماری منظر

نوژا استودیو

61

داراب

دیبا

معماری

دانشگاه تهران

62

سیدموسی

دیباج

فلسفۀ معماری، فلسفۀ هنر

دانشگاه تهران

63

احسان

دیزانی

معماری

مهندسان مشاور بیان طرح محیط

64

کیانوش

ذاکرحقیقی

شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد همدان

65

محمد منان

رئیسی

معماری اسلامی

دانشگاه قم

66

غزال

راهب

معماری، مسکن

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

67

سینا

رزاقی اصل

معماری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

68

نعیمه

رضایی

معماری، شهرسازی

دانشگاه تهران

69

احسان

رنجبر

معماری، طراحی شهری

دانشگاه تربیت مدرس

70

مرتضی

رهبر

معماری، معماری منظر

دانشگاه علم و صنعت ایران

71

زهرا

رهبرنیا

پژوهش هنر، ارتباط تصویری

دانشگاه الزهرا (س)

72

امید

ریسمان‌چیان

معماری منظر، منظر شهری

موسسۀ آموزش عالی رسام

73

افسانه

زرکش

معماری فنی، معماری اسلامی

دانشگاه تربیت مدرس

74

مهدی

زندیه

معماری منظر، طراحی شهری

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

75

رضا

سامه

معماری

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

76

مجید

سرسنگی

هنرهای نمایشی

دانشگاه تهران

77

حسین

سلطان زاده

معماری، معماری پایدار

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی

78

حامد

سلیمان زاده

هنرهای نمایشی، تاریخ و فلسفۀ هنر

پژوهشکدۀ نظر

79

مهین

سهرابی نصیرآبادی

پژوهش هنر، صنایع دستی، مرمت آثار

دانشگاه الزهرا (س)

80

پریسا

شادقزوینی

پژوهش هنر، مطالعات هنرهای تجسمی

دانشگاه الزهرا (س)

81

آزاده

شاهچراغی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

82

علی

شرقی

مسکن، منظر

دانشگاه رجایی تهران

83

سارا

شریعتی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد قزوین

84

سیدعبدالمجید

شریف زاده

پژوهش هنر، هنرهای سنتی، نگارگری

پژوهشگاه میراث فرهنگی

85

سعید

شفیعا

مدیریت گردشگری، گردشگری منظر

پژوهشکدۀ نظر

86

مهرنوش

شفیعی سرارودی

پژوهش هنر، سفال و سرامیک

دانشگاه هنر اصفهان

87

محمد صالح

شکوهی

شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری

دانشگاه علم و صنعت ایران

88

علی اصغر

شیرازی

پژوهش هنر

دانشگاه شاهد تهران

89

سهیلا

صادق زاده

طراحی شهری

مرکز مطالعات شهرداری تهران

90

سیدعلی

صفوی

شهرسازی، طراحی فضاهای شهری

دانشگاه تربیت مدرس

91

الهام

ضابطیان طرقی

روانشناسی محیط

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

92

اسماعیل

ضرغامی

معماری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

93

صدر الدین

طاهری

پژوهش هنر، هنر ایران باستان

دانشگاه هنر اصفهان

94

غلامرضا

طلیسچی

معماری، طراحی پژوهی، مطالعات محیط و رفتار

دانشگاه بوعلی سینا

95

حسین

عابددوست

پژوهش هنر، ارتباط تصویری

دانشگاه گیلان

96

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

97

جمال

عرب زاده

هنرهای تجسمی، پژوهش هنر

دانشگاه هنر تهران

98

حمید رضا

عظمتی

معماری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

99

مهران

علی الحسابی

طراحی شهری، معماری

دانشگاه علم و صنعت

100

علی

عمرانی پور

معماری، منظر شهری، منظر فرهنگی

دانشگاه کاشان

101

علیرضا

عندلیب

شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات

102

عطیه

غفوری

معماری منظر

دانشگاه استراسبورگ

103

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

104

سمیه

فدائی نژاد بهرامجردی

حفاظت و مرمت معماری و شهری

دانشگاه تهران

105

فرزانه

فرخ فر

پژوهش هنر، ارتباط تصویری

دانشگاه نیشابور

106

فرشاد

فرشته حکمت

هنرهای نمایشی

دانشگاه تهران

107

ناصر

فکوهی

جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی

دانشگاه تهران

108

محمدصادق

فلاحت

معماری، تئوری معماری، علوم محیطی

دانشگاه زنجان

109

مریم

قاسمی سیچانی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد اصفهان (خوراسگان)

110

خشایار

قاضی زاده

پژوهش هنر

دانشگاه شاهد

111

وحید

قبادیان

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی

112

مینو

قره بگلو

معماری، روانشناسی محیط

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

113

محمود

قلعه نویی

شهرسازی، طراحی شهری

دانشگاه هنر اصفهان

114

فاطمه

کاتب

معماری، معماری داخلی، پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا (س)

115

افسانه

کامران

عکاسی، نشانه‌شناسی، مطالعات فرهنگ بصری

دانشگاه خوارزمی

116

محمدباقر

کبیرصابر

معماری، طراحی در محیط‌های تاریخی، فناوری معماری

دانشگاه تهران

117

عاطفه

کرباسی

معماری اسلامی، آموزش معماری

دانشگاه شهید بهشتی

119

مهرداد

کریمی مشاور

معماری، منظر شهری

دانشگاه بوعلی سینا

120

رضا

کسروی

معماری منظر

دانشگاه تهران

121

اصغر

کفشچیان

هنرهای تجسمی، پژوهش هنر

دانشگاه تهران

123

مصطفی

کیانی

معماری معاصر ایران و جهان

دانشگاه هنر تهران

124

سهند

لطفی

شهرسازی، طراحی و مرمت شهری

دانشگاه شیراز

125

آزاده

لک

طراحی شهری

دانشگاه شهید بهشتی

126

سجاد

مؤذن

مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی، معماری ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

127

آمنه

مافی تبار

پژوهش هنر، طراحی پارچه، روانشناسی هنر

دانشگاه هنر

128

سید امیرسعید

محمودی

معماری

دانشگاه تهران

129

بهار

مختاریان

پژوهش هنر

دانشگاه هنر اصفهان

130

لیلا

مدقالچی

معماری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

131

اتوسا

مدیری

معماری، شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکز

132

محسن

مراثی

تاریخ و نقد هنرها

دانشگاه شاهد

133

صدیقه

مسائلی

معماری

دانشگاه تهران

134

عباس

مسعودی

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد کرمان

135

قاسم

مطلبی

معماری، طراحی شهری، روانشناسی محیطی

دانشگاه تهران

136

میترا

معنوی راد

پژوهش هنر، ارتباط تصویری

دانشگاه الزهرا (س)

137

سید مجید

مفیدی

معماری، معماری اقلیمی، طراحی شهری

دانشگاه علم و صنعت

138

سید امیر

منصوری

معماری، معماری منظر

دانشگاه تهران

139

کاوه

منصوری

مرمت بناهای تاریخی، معماری ایران، معماری آرامگاهی  

 مهندسان مشاور عمارت خورشید

140

مریم

منصوری

معماری منظر

پژوهشکده نظر

141

محمدباقر

منصوری

معماری اسلامی

University of Paris EST

142

محمدجواد

مهدوی نژاد

معماری، فناوری‌های نوین معماری

دانشگاه تربیت مدرس

143

فاطمه

مهدیزاده سراج

معماری، شهرسازی، مرمت بناهای تاریخی

دانشگاه علم و صنعت

144

جمال الدین

مهدی نژاد

معماری، مرمت بناهای تاریخی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

145

سید رسول

موسوی حاجی

باستان‌شناسی دوران اسلامی

دانشگاه مازندران

146

سید محمد مهدی

میرزاامینی

پژوهش هنر

دانشگاه هنر اصفهان

147

احمد

میرزا کوچک خوشنویس

تفکر طراحی، مرمت بناهای تاریخی

پژهشگاه میراث فرهنگی

148

مرتضی

میرغلامی

معماری، طراحی شهری

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

149

زهرا

نادعلی پور

مطالعات گردشگری

دانشگاه علم و فرهنگ

150

عباس

نامجو

             باستان‌شناسی، تاریخ هنر

دانشگاه علم و فرهنگ

151

بهمن

نامور مطلق

زبان و ادبیات فرانسه، نشانه‌شناسی، اسطوره‌شناسی

دانشگاه شهید بهشتی

152

احد

نژاد ابراهیمی

معماری اسلامی، مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

153

طاهره

نصر

معماری، شهرسازی

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد شیراز

154

حسن

نظیف

معماری

دانشگاه گلستان

155

ویدا

نوروز برازجانی

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران مرکزی

156

حمیدرضا

نوروزی طلب

پژوهش هنر

دانشگاه تهران

157

علی

نیکویی

پژوهش هنر، هنر ایران باستان 

پژوهشکده نظر

158

سیدامیر

هاشمی زادگان

معماری، معماری منظر

دانشگاه تهران

159

نیما

ولی بیگ

معماری، مرمت و احیای ابینه تاریخی

دانشگاه هنر اصفهان

160

علی

یاران

معماری، مسکن

وزارت علوم تحقیقات وفناوری

161

سیده راضیه

یاسینی

پژوهش هنر

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات