اهداف و چشم انداز

مجلۀ باغ نظر ضمن معرفی دستاوردهای جدید در حوزۀ هنر و معماری و انتشار آخرین یافته‌های علمی و پژوهشی در این زمینه، اهداف زیر را دنبال می‌کند: 

  • انتشار مقالات علمی در حوزه‌های تخصصی معماری، شهرسازی، طراحی محیط، هنر، باستان‌شناسی، گردشگری و گرایش‌های وابسته و ارائۀ نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران و مراکز علمی فعال.
  • شناخت و معرفی آرا، نظرات، اختراعات، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های علمی و هنری در حوزه‌های ذکرشده در دو سطح ملی و بین‌المللی.
  • ارتقای سطح دانش و پژوهش در رشته‌های فوق‌الذکر.
  • ایجاد بستر و زمینه‌های مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان.