تبیین و ارزیابی مؤلفه‌های مؤثر بر ارتقای نقش منظر در پایداری محیط بررسی موردی رودخانه خشک شیراز

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

2 پژوهشگر دکتری معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

منظر، شالوده‌ای است که به یکپارچگی هویت منطقه‌ای می‌انجامد و بخش مهمی از کیفیت زندگی مردم در سراسر دنیاست : در فضاهای شهری، حومه‌ها، روستاها، فضاهایی با کیفیت بالا و حتی فضاهای بی‌کیفیت... مؤلفه‌ای است محوری در توسعه فردی و اجتماعی... بنابراین محافظت، مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح منظر مسئولیتی مهم برای تمام اقشار جامعه است. با این وجود پژوهش‌های سازمان‌یافته اندکی در رابطه با نقش منظر و ارتباط آن با پایداری محیطی وجود دارد. بسیاری از نظریه‌پردازان به ارتباط انسان و طبیعت و لزوم حفظ و بهره‌گیری از این تماس در محیط‌های ساخته شده اعتقاد دارند اما این نظریه‌ها در بیشتر موارد بر دیدگاهی هنجاری نسبت به زندگی انسان تأکید ورزیده و کمتر به عنوان یک پژوهش و یک ضرورت در قالب تحقیقات سازمان یافته پرداخته شده است. از این رو نقش منظر برای یافتن منطق سازنده ارتباط بین انسان و محیط طبیعی در تعیین خط مشی توسعه مسئله اساسی است که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود. در چارچوب این مقاله یک روش شناختی برای شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی نقش منظر بر روند تعادل‌بخشی به محیط و پایداری توسعه رودخانه خشک شیراز به عنوان رودی فصلی به کار گرفته شده است. این روش بر مبنای سه مؤلفة رودخانه، شهر و مردم بنا می‌شود. هدف کلی قرار دادن این روش شناختی در یک نظام تصمیم‌گیری است تا ابعاد و مؤلفه‌های مختلف مؤثر در ارتقای نقش منظر در پایداری محیط رودخانه خشک را درک کرده و بر مبنای ارزش‌های مرجع عملکرد آنها را مقایسه و اثرات آن را تحلیل کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Factors Contributing to the Formation of Landscapes Ensuring Sustainable Environments A Case Study of the River Khoshk in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Seyed-Amir Mansouri 1
  • Amin Habibi 2
چکیده [English]

Landscapes contribute to the formation of local cultures and are a basic component of a country’s natural and cultural heritage. They help solidify a region’s identity and play an important part in people’s lives in urban areas and in the countryside and in wealthy and deprived neighborhoods. Landscapes play a vital role in personal and social developments. Thus, the entire society has a duty to properly protect and manage them. However, only a handful of scientific researches have been conducted about the role of landscapes and their role in sustaining natural environments. A large number of theorists believe in the relationship between humans and nature and ways to preserve and use this relationship in prepared environments but there has rarely been a scientific research to reiterate this necessity. This paper aims at studying the role of landscapes in creating a constructive relationship between people and natural environments as a key factor contributing to development. As a case study, we have looked into the river Khoshk in Shiraz with a three-dimensional approach focused on the river, the city and the people. The overall aim is to integrate this approach into a decision-making system, allowing us to identify factors contributing to the formation of a landscape that can help sustain the environment around the river Khoshk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landscape
  • Sustainable landscape
  • Humans
  • Environment
  • Evaluation Factors
  • the River Khoshk in Shiraz