نقش فضاهای باز محله در رشد و خلاقیت کودکان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه با توسعه روزافزون شهرهای کوچک و بزرگ و فاقد فضاهای شهری مطلوب، سازگارسازی محلات مسکونی و فضاهای عمومی آنها با نیاز های ساکنان در کانون توجه کارشناسان قرار گرفته است. فضاهای باز (عمومی) محله ای، دربرآورده ساختن نیازهای اجتماعی و فردی کودکان و نوجوانان محله، نقش منحصر به فردی دارند. این فضاها بخش عمده ای از زمان و محیط زندگی روزمره ساکنان از جمله کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص می دهند و از دیدگاه مهندسی عوامل انسانی، ارتقای کیفیت این فضاها می تواند در سلامت و رشد قوای جسمی، تقویت تعاملات اجتماعی و همبستگی گروهی، و حتی آموزش و رشد خلاقیت کودکان و نوجوانان موثر باشد. در این نوشتار، نقش فضاهای باز در رشد فیزیکی وخلاقیت کودکان و نوجوانان تبیین شده و بخشی از قابلیت فضاهای عمومی و بوستان های محلی معرفی شده است. در این راستا با استفاده از روش تحقیقی تحلیل محتوا، برخی از مطالعات سلامت، رشد و خلاقیت کودکان ونیز طراحی محیط های ویژه کودکان بررسی شده است. در پایان با تأکید بر نگرش انسان سنجی و مهندسی عوامل انسانی در طراحی متناسب با رشد و خلاقیت کودکان، معیارهای 1) دسترسی، 2) مقیاس، 3) جذابیت، 4) شایستگی و پاسخگویی، 5) آسایش و ایمنی و 6) مشارکت پذیری ارائه شده است. از بین معیار های پیش گفته، مشارکت کودکان در فرایند طراحی فضاهای همسایگی، بوستان های کودک و فضاهای بازی به عنوان یکی از راهکارهای فعال و پویای طراحی پیشنهاد شده و استنتاج می شود که مشارکت مستقیم کودکان در خلق فضای آنان، علاوه بر ایجاد تمایل بیشتر به حضور و تعامل در محیط، امکان رشد جسمی، ذهنی، اجتماعی، استعدادها و خلاقیت های محیطی آنان را نیز فراهم می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of neighborhood open spaces in children’s growth and creativity

نویسندگان [English]

  • Farhang Mozaffar
  • Seyyed Bagher Hoseini
  • Mohammad Bagheri
  • Hamidreza Azemati
چکیده [English]

Nowadays, with the development of towns and cities without responsive and healthy public urban spaces, adaptation of neighborhood spaces with the needs and desires of residents have been concerned as the solution.Neighborhood open spaces have a unique role in response to the children and adolescents’needs and desires. Theses spaces are of the main environments of children’s daily life and can improve their physical growth (health), social relationships and overall growth and creativity.
This research explores the role of neighborhood space characteristics such as children’s parks,playgrounds and residential streets in the growth, physical activity and environmental creativity of children. The main results of the study-with an anthropometrics and ergonomics approach show that, environmental design principles such as 1)accessibility 2)Scale 3)interest 4) Afford and response 5)comfort and safety and 7)participation have significant role in the overall growth (health) and creativity of children. Finally, the children’s participation in the process of space making such as playing areas has been proposed as a key principle that can improve the physical and mental health (growth), social relationships and environmental creativity of children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Open Space ، Residential Neighborhood ، children ، Growth
  • anthropometrics
  • health، Creativity