هنر تصویرسازی در صدر اسلام

دوره 3، شماره 5، شهریور 1385، صفحه 71-80

سید محمد فدوی


معماری کیوبیک و معماری مسکونی مدرن در ترکیه و ایران (دهه 1930)

دوره 14، شماره 56، بهمن 1396، صفحه 71-86

محمدحامد موسوی؛ خسرو افضلیان؛ زهرا فنایی


بنیانهایی برای شناخت و تفسیر هنر بیزانس

دوره 2، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 72-83

علیرضا نوروزی طلب


مدیریت راهبردی گردشگری شهر تهران؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

دوره 17، شماره 92، بهمن 1399، صفحه 75-88

10.22034/bagh.2019.160240.3890

روح اله شکوهی بیدهندی؛ فاطمه عزیز آبادی فراهانی؛ محمد حسن طالبیان؛ محمد باقر قالیباف؛ سید رضا صالحی امیری


عوامل مؤثر بر آفرینش نقوش انتزاعی و تجریدی در دست‌بافته‌های قشقایی

دوره 13، شماره 45، اسفند 1395، صفحه 77-90

محمد افروغ؛ اصغر جوانی؛ امیر حسین چیت سازیان؛ فتحعلی قشقایی فر