پرسش‌های متداول

مدت زمان داوری مقالات

سه ماه

نحوه اطلاع از نتایج بررسی ها و داوری ها

از طریق ایمیل به اطلاع نویسنده مسئول می رسد

نحوه ارسال مقاله

فقط از طریق سامانه www.bagh-sj.com

لزوم ارسال ترجمه انگلیسی در بدو ارسال مقاله

در بدو ارسال فقط ارسال ترجمه انگلیسی چکیده فارسی کافیست. در صورت پذیرش مقاله، ترجمه تمام متن به هنگام چاپ دریافت خواهد شد و این ترجمه باید به تایید ویراستار انگلیسی مجله برسد.

نحوه نگارش مقالات چگونه است

در قسمت راهنمای نویسندگان همین ساید به تفصیل بیان شده است.

آیا برای چاپ مقاله باید هزینه‌ای پرداخت شود؟

بله