اخبار و اعلانات

همایش علمی اسلام و شهر؛ خوانش‌های متفاوت از یک مفهوم

پژوهشکدۀ نظر با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می‌کند:  همایش علمی اسلام و شهر؛ خوانش‌های متفاوت از یک مفهوم زمان: شنبه، 19 بهمن 98، ساعت 13 الی 19 مکان: دانشگاه علم و فرهنگ

مطالعه بیشتر