اصول اخلاقی انتشار مقاله

 • باتوجه به بین­‌المللی بودن نشریه باغ نظر، اصول اخلاقی انتشار مقاله براساس قوانین COPE تنظیم شده است و در صورت بروز مشکل براساس این دستورالعمل رفتار خواهد شد. بر همین اساس:

   1- مقالات باید حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

  2- نویسندگان مقالات را به صورت علمی و منسجم، مطابق استاندارد مجله آماده کنند و روش و رویکرد خود را ذکر و داده‌ها را به صورت صحیح گزارش کنند.

  3- نویسندگان با ذکر نویسنده مسئول و همکاران و نیز ارجاع‌دهی کامل، حقوق سایر اشخاص در مقاله را رعایت کنند (باید توجه داشته­ باشید، که ارجاعات مستقیم را داخل « » قرار داده و هرگونه ارجاع غیرمستقیم و یا برداشت از کار علمی سایرین با ذکر دقیق منبع انجام گیرد).

  4- نویسندگان از ابراز موضوعات حساس و غیراخلاقی، سلیقه‌ای و شخصی، نژادی و مذهبی و دادن اطلاعات جعلی و نادرست و ترجمه از آثار دیگران بدون ذکر عنوان در مقاله خودداری کنند.

  5- از نویسنده درخواست می‌شود در صورت نیاز داده­‌های خام، مصاحبه‌ها و یا پرسشنامه­‌ها و سایر ابزار به کار رفته در تحقیق را ارائه و معرفی نماید.

  6- ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده به سایر نشریات خلاف COPE است. در صورت مشاهده تخلف، سرقت علمی محسوب شده و به وزارت علوم گزارش خواهد شد.

 • همچنین باغ نظر دارای مجوز creativecommons در انتشار مقالات و تابع قوانین این مجوز به آدرس زیر است.

   <img">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/"><img alt="Creative Commons License" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" />
  http://purl.org/dc/terms/" href="http://purl.org/dc/dcmitype/Text" property="dct:title" rel="dct:type">Bagh- e Nazar Journal by http://creativecommons.org/ns#" href="http://www.bagh-sj.com/journal/process?ethics&lang=en" property="cc:attributionName" rel="cc:attributionURL">Nazar Research center is licensed under a Creative">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">Creative Commons Attribution 4.0 International License.
  Based on a work at http://purl.org/dc/terms/" href="http://www.bagh-sj.com/" rel="dct:source">http://www.bagh-sj.com/.
  Permissions beyond the scope of this license may be available at http://creativecommons.org/ns#" href="http://www.bagh-sj.com/" rel="cc:morePermissions">http://www.bagh-sj.com/..

 • قانون کپی رایت برای مقالات باغ نظر محفوظ است. استفاده از اطلاعات مندرج در مقالات باغ نظر با ذکر دقیق ماخذ بلامانع است. نویسنده مقاله ای که مقاله اش در باغ نظر منتشر شده است به انتشار همان مقاله در نشریه دیگری مجاز نیست و حق پیگرد قانونی برای باغ نظر محفوظ است . چنانچه نویسنده مقاله منتشر شده در باغ نظر,  مقاله اش را در یک کتاب مجموعه مقالات چاپ کند باید ماخذ باغ نظر را در آن ذکر کرده باشد ؛عدم ذکر ماخذ باغ نظر , حق پیگرد را برای مدیریت نشریه محفوظ خواهد داشت.