دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالۀ پژوهشی

1. ارزیابی میزان تحقق‌پذیری نظام ارتفاعات مصوب طرح تفصیلی اصفهان (نمونۀ موردی: منطقه پنج اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22034/bagh.2019.209176.4366

وحید مهدویان؛ محمود محمدی


2. فراتحلیل رویکرد های نظری حاکم بر مفهوم"حس دلبستگی مکان" با تاکید بر مطالعات ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

10.22034/bagh.2019.133615.3597

مجتبی رفیعیان؛ زینب عادلی


3. بُن‌مایه‌های فلسفی توسعه‌ی پایدار شهری از منظر اندیشه‌ها‌ی فلسفی علامه‌ی طباطبایی (نظریه‌ی ادراکات اعتباری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

10.22034/bagh.2019.145107.3741

مرتضی میرغلامی؛ سید محمود میثاقی


4. انگاشت تاب‌آوری فضایی در طراحی شهری: یک مرور نظام‌مند کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1400

10.22034/bagh.2022.285630.4884

مسعود شفیعی دستجردی؛ علی غفاری؛ آزاده لک


5. بررسی تناسبات طلایی و اصول هندسی برگرفته از طبیعت در اجزای کالبدی خانه‌های تاریخی (مطالعه موردی: خانه‌های قاجاری اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.295674.4973

مهسا جوادی نوده؛ آزاده شاهچراغی؛ علیرضا عندلیب


6. هرمنوتیک عکس، و تحلیل جایگاه عناصرِ هرمنوتیکی در آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.278124.4840

محمد حسن پور؛ ابوالقاسم نعمت شهربابکی


7. تحلیل عوامل عدم تحقق‌پذیری طرح‌های جامع در شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهر سنگر-شهر خشکبیجار-شهر شفت در استان گیلان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.277088.4831

علی اکبر سالاری پور؛ فرنگیس علیزاده جورکویه؛ نرگس طالب ولی اله


8. هنر و امکان گسست از سوبژکتیویسم از منظر هایدگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.316216.5054

کامیار پورعالی؛ بیژن عبدالکریمی؛ شهلا اسلامی


9. متدولوژی متکی بر طراحی در محیط مجازی خاص، برای تدوین ارتباط کیفیت فضایی و ساختار فضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.305973.5009

آرش حسینی علمداری؛ خسرو دانشجو؛ منصور یگانه


10. نقش برنامه ها و اقدامات عمرانی حاجی عبدالغفارنجم الملک در نوسازی راه خرم آباد- دزفول در دهه 1260 شمسی (مسیر کیالان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.310093.5023

کاوه رستم پور؛ حسن حکمت؛ روح الله مجتهدزاده


11. سبک‌شناسی حاشیه قالی‌های ایران قرن دهم ه.ق بر اساس مراکز قالیبافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1400

10.22034/bagh.2022.286812.4890

رضوان احمدی پیام؛ عفت السادات افضل طوسی؛ اشرف السادات موسوی لر


12. پارادایم‌های حفاظت معماری در ایرانِ معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.290166.4918

مهناز پیروی؛ محمدباقر کبیرصابر؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ عادل فردوسی


13. استعاره به‌مثابۀ امتداد قیاس و شیوۀ استدلال طراحی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.303427.4993

سجاد آئینی؛ خسرو افضلیان؛ ایرج اعتصام؛ فرهاد شریعت راد


14. جستجو و راهگشایی مفاهیم بینافرهنگی در آثار هنرمندان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.286403.4891

منصور حسامی کرمانی؛ الهه پنجه باشی؛ جمال عربزاده


15. تاثیر مدرنیته بر سازمان فضایی کابل در دوره امانیه و تهران در دوره پهلوی اول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.279946.4857

سعید حقیر؛ علی یاسر جعفری


16. تغییر نام نیایشگاه‌های مهر به اماکن منسوب به سلیمان پیامبر (با نگاه به دو نمونه موردی پارسه، مسجدسلیمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.309287.5017

علی نیکویی؛ شهره جوادی


مقالۀ مروری

17. رویکرد جغرافیایی بر آرمان و واقعیت فضاهای عمومی شهرها با تاکید بر نقش ایدئولوژی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22034/bagh.2022.284275.4878

ابوالفضل قنبری؛ مهدی اشلقی


مقالۀ پژوهشی

18. مکانیسم تاثیر شکل شهری و کاربری زمین بر حمل و نقل و آلودگی هوای کلانشهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22034/bagh.2022.323127.5086

امیر قهرمانلو؛ محمود صفارزاده؛ علی نادران؛ حسن جوانشیر