نویسنده = سعید حقیر
فرم‌هایی با هندسۀ پیچیده و رویه‌های منحنی در چاپ سه‌بٌعدی بتن

دوره 20، شماره 127، دی 1402، صفحه 61-72

10.22034/bagh.2023.394730.5371

خدایار بنداریان؛ سعید حقیر؛ کارن ابری‌نیا؛ محمد رضا متینی


خوانش بولی جنبش‌های اجتماعی با استفاده از نظریه‌های فضا-زمان

دوره 19، شماره 116، بهمن 1401، صفحه 41-54

10.22034/bagh.2022.316629.5053

بهار باقرنژاد حمزه کلایی؛ سعید حقیر؛ سعید خاقانی