نویسنده = سعید حقیر
خوانش بولی جنبش‌های اجتماعی با استفاده از نظریه‌های فضا-زمان

دوره 19، شماره 116، بهمن 1401، صفحه 41-54

10.22034/bagh.2022.316629.5053

بهار باقرنژاد حمزه کلایی؛ سعید حقیر؛ سعید خاقانی