دوره و شماره: دوره 16، شماره 74، مرداد 1398 
محصولات مدولار؛ راهبردی آینده‌نگر برای طراحی فضاهای آینده

صفحه 55-68

10.22034/bagh.2019.161401.3902

محمد حسین شوکت پور؛ مهدی محمدی؛ علیرضا اصلانی؛ منوچهر منطقی؛ وحید چوپانکاره