پژوهشی پیرامون پیشینة جلوه های بصری نور در نگارگری*

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکی از عناصر زیبایی شناسی در آثار نگارگری ایران، علاوه بر ترکیبات حیرت انگیز ومسحورکننده رنگ و تقسیمات هندسی مکان و اشکال، نور است. همان طور که در صور نگارین نقاشی ایرانی مشاهده می شود، سطوح دو بعدی رنگین فاقد سایه و سایه روشن، حاکی از تصویر فاقد منبع نور واحد است. عدم حضور سایه در این آثار نشان می دهد که نوری فراگیر و بسیط سراسر تصویر را فرا گرفته است. تصویر، جهانی مملو از نور را افتتاح کرده است. دیدگاه نگارگر ایرانی همواره از نظریه غلبه نور بر تاریکی و ظلمت، تبعیت می کند. در نگارگری ایرانی- اسلامی، این منظر معطوف به کلام الهی است که در سوره نور فرموده است : الله نور السموات و الارض.
با بررسی پیشینه رویکرد ایرانیان قدیم به نور، پیوستگی زنجیرواری بین اندیشه های نگارگر مسلمان ایرانی با تفکرات و آیین های دینی قبل از اسلام همچون حکمت مزدایی (حکمت فهلوی) و اندیشه های مانی پیامبر، مشاهده می شود. تداوم این نگرش را در فلسفه و تفکر بعد از اسلام نیز می توان مشاهده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical background of visual effects of light in Iranian Painting

نویسنده [English]

  • Fataneh Jalalkamali
چکیده [English]

Besides amazing and fascinating combinations of color and geometrical divisions of space and forms, light is on of the elements of aestheticism in Iranian Painting works. As can be in seen in Iranian Painting, colorful two-dimensional surfaces which are shadow less and also with out light and shade effect, indicate a picture with no single light source.
Absence of shade in these works show that a wide spread and simple light has embraced all the painting. The picture has established a word full of light. An Iranian Painter has always adhered to the theory of the light dominatrix the dark. This observes one of the verses of Quran which states in Noor chapter: Allah is the light source of all skies and the Earth.”
Studying the background of ancient Iranian’s attention to light, we can observe chain continuity between the thought of Iranian painter with
pre-Islamic believes and rites such as Mazdak school of thoughts and holy prophet’s Mani thoughts. The continuity of this view can as well be seen in post-Islamic philosophy and thoughts

کلیدواژه‌ها [English]

  • light
  • Khovarnah
  • Mesal world
  • Islamic- Persian painting
  • Sohrevardi
  • colorful lights
  • function of gold