نگاهی اجمالی به رویکرد میان طبیعت و معماری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

طبیعت دستاورد بهترین معمار یعنی خداوندگار است و اغلب برای معماران بهترین سرچشمه الهام بوده است. بشر در طول تاریخ از هنگامی که سرپناه، مسکن، محل زیست، محل کار و یا هر نوع فضایی را ساخته و مورد بهره برداری قرار داده، همیشه عوامل طبیعی در این ساختار یک اصل مهم و اساسی برای او بوده اند. معماری انسان در این دوران تاریخی آگاهانه دو موضوع فرم و عملکرد را آشکارا دربرداشته است.
به کارگیری فرم های طبیعی در معماری، نشانه گرایش انسان به آثار خلقت و تأثیرات آن است. از سوی دیگر فرم های طبیعت در گذشته از نقش مؤثرشان چه در زمینه عملکردی و چه در باب زیبایی، از احترام و تقدس در فرهنگ ها و اقوام ملل مختلف بر خوردار بوده اند. به عنوان مثال حیوانات و پرندگان در کشورهای مختلف و در آیین ها و جوامع گوناگون بنابه گذشته فرهنگی آنها، هر یک تقدسی خاص داشته ند. به گفته پل کله نویسنده و نقاش سوییسی (1879-1940)، ارتباط با طبیعت ضروری ترین شرط برای هنرمند است. هنرمند انسان است : او خود طبیعت است، بخشی از طبیعت است و در میان فضای طبیعی.
طبیعت در بسیاری از راهبردهای منتهی به خلاقیت معماری تأثیر می‌گذارد. طبیعت همیشه در همه جا حاضر و طبقه‌بندی ناپذیر و به مثابه ابزاری بسیار قدرتمند برای الهام بخشی، است. حضور آن در استعاره، تقلید، تغییرپذیری فرم و نیز در مصالح معماری آشکار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of nature & architecture: A glimpse

نویسندگان [English]

  • Mahdi Khakzand
  • Amirahmad Ahmadi
چکیده [English]

In history, the natural factors always had been important criteria in making shelters, houses, living and working places and other types of places. Human architecture in this historical period gathered to important subject, form and function awarely.
Using natural forms in architecture is cause of human absorption to created phenomena and their effects. On the other hand natural forms in both functional and aesthetic fields had been acknowledged in cultures and nations folks, effectively. For example animals and birds in different countries and societies according to their historical cultures had special holiness.
Paul Kelley says: relation with nature is the most necessary bet to artists. Artist is human and he himself is nature, part of nature and amongst natural places.
Nature has a great effect on architectural creativity strategies. None assortable nature is always present everywhere, like a powerful implement for inspiring its existence is obvious in metaphor, emulate, form mutability and even in materials.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nature
  • Architecture
  • Landscape architecture
  • Organic Architecture
  • Geometry of Nature
  • Chaos theory & Fractal