طراحی شهری عمودی، مفاهیم و الزامات تحقق آن در کلان‌شهر تهران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نخستین هدف این مقاله بررسی محتوا و پیشینه رویکرد طراحی شهری عمودی به عنوان نظریه جدید طراحی شهری است که در راستای حل مشکلات شهری ناشی از کمبود ¬زمین بوجود آمد. علاوه¬بر این بررسی شرایط شهر تهران به عنوان کلان¬شهری در حوزه جنوب غرب آسیا، برای تحقق اهداف رویکرد فوق و تحلیل محتوای متون تخصصی و بررسی تحلیلی¬– ارزیابانه رویکردها و جنبش¬های مطرح در توسعه شهری عمودی، به منظور استخراج پیشینه طرح این رویکرد از دیگر اهداف این نوشتار است. بر طبق یافته¬های این نوشتار، رویکردهایی همچون منظر عمودی، آسمان-خراش¬های پایدار، شهرسازی اکولوژیک و طراحی اکولوژیک، ریشه-های شکل¬گیری رویکرد طراحی شهری عمودی است. همچنین دو مقوله پایداری اکولوژیک و توسعه عمودی برای استفاده از حداکثر فضای آسمان از موضوعات اصلی و محوری این رویکرد است.
در ادامه، ویژگی¬های کلان¬شهر تهران به لحاظ شرایط زمین و رشد عمودی با استناد به پیشنهادات طرح جامع مورد مداقه قرار گرفته و در انتها با رویکرد مشکل محور و نظریه زمینه¬ای در پژوهش¬های کیفی، الگویی برای چگونگی مواجهه با این موضوع در قالب ارائه پیشنهاداتی در باب نحوه بکارگیری پهنه¬های کلان شهر تهران مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Vertical Urban Design & its Implementing Requisites in Tehran

نویسندگان [English]

  • sina razzaghi asl
  • mojtaba mahdavinia
  • mohsen faizi
  • abdolhadi daneshpour
چکیده [English]

Aim of this paper is to recognize the content & history of vertical urban design as a new theory of urban design that was result of the lack of appropriate construction areas and the related urban problems. Because of this aim, investigation of Tehran conditions as a case of implementation with this approach is the other result of this article. The comparative content analysis of publications & analytical approach with the base of grounded theory is method of this research. In this regard, some related terms such as vertical landscape, sustainable skyscrapers, ecologic urbanism and ecologic design came up with attitude of vertical urban design.
The research findings show that the terms of ecologic sustainability as well as vertical development for maximum use of sky space are considered as the main subject of the mentioned attitude. In the next step, conditions and realities of Tehran as an Asian metropolitan comparing with vertical urban design features investigated and results obtained. Finally the proposed pattern for consideration of this approach in Tehran presented. In this model, the six macro zones of proposed Tehran master plan selected and presented as a mathematical function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vertical Urban Design
  • Vertical Landscape
  • High Rising
  • Ecological design
  • Urban Form