نویسنده = غزال کرامتی
گونه‌‌شناسی خیال در فرایند طراحی معماری

دوره 16، شماره 72، خرداد 1398، صفحه 53-64

10.22034/bagh.2019.87490

سارا امینی؛ محمد منصور فلامکی؛ غزال کرامتی


بازتاب فرهنگ غرب درتحول سبک زندگی و معماری خانه های اواخر قاجار شهر همدان

دوره 14، شماره 47، اردیبهشت 1396، صفحه 29-38

غلامرضا ابراهیمی؛ حسین سلطان زاده؛ غزال کرامتی