تعداد مقالات: 772

127. گونه‌شناسی مدل‌ها و بررسی تطبیقی روش‌های ثبت تصاویر ذهنی و نقشه‌های شناختی از محیط

دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 13-22

علی اسدپور؛ محسن فیضی؛ فرهنگ مظفر؛ مصطفی بهزادفر


130. پدیدارشناسی، پاسخی به مسأله روش در فهم چیستی معماری (پیشامدرن سنتی)

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 13-24

10.22034/bagh.2018.74075

سمانه امامی کوپائی؛ ویدا نوروز برازجانی؛ محمد جواد صافیان


131. تبیین مفهوم همانندی اثر هنری با جهان هستی براساس نقد حکمی

دوره 18، شماره 102، آذر 1400، صفحه 13-24

10.22034/bagh.2021.268864.4771

جواد آقاجانی کشتلی؛ حبیب الله صادقی؛ مهدی پوررضائیان


132. رهیافتی در منظر پایدار بر روی رودخانه های دایمی

دوره 7، شماره 14، مرداد 1389، صفحه 15-26

مهدی زندیه؛ محمود جافرمن


134. مطالعه تطبیقی رقص شیوا و رقص سماع

دوره 11، شماره 28، فروردین 1393، صفحه 15-24

علیرضا نوروزی‌طلب؛ پدیده عادلوند


135. "نظرگاه"1 عنصر اصلی تصویر شده از باغ در نگاره‌های نمایش‌دهنده باغ ایرانی

دوره 11، شماره 30، مهر 1393، صفحه 15-26

سعیده تیموری گرده؛ وحید حیدرنتاج


138. بررسی تطبیقی فرهنگ بصری، در پوسترهای دفاع مقدس و پوسترهای انگلستان درجنگ جهانی اول

دوره 13، شماره 44، بهمن 1395، صفحه 15-26

عبدالعلی باقری؛ کامران افشارمهاجر؛ سعید زاویه


139. نقش مفهوم حس مکان در ارتقای کیفیت حفاظت معماری

دوره 14، شماره 46، فروردین 1396، صفحه 15-22

محمدصادق فلاحت؛ لیلا کمالی؛ صمد شهیدی


146. شناخت تحولات ریخت‌شناختی کلیساهای ارمنی جلفای نو در تعامل با معماری اصفهان

دوره 16، شماره 79، دی 1398، صفحه 15-28

10.22034/bagh.2019.132140.3581

ارغوان پورنادری؛ محمد سعید ایزدی؛ محمود قلعه نویی؛ حسین پورنادری


148. ارزیابی تأثیر مؤلفه‌های کالبدی بر حس دلبستگی به مکان در فضاهای جمعی مجتمع‌های مسکونی منتخب تهران

دوره 17، شماره 83، اردیبهشت 1399، صفحه 15-30

10.22034/bagh.2020.185425.4107

روح اله رحیمی؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد


149. عناصر منظر در هنر ساسانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 16-24

شهره جوادی؛ عفت بستار


150. تعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در محله سنتی

دوره 8، شماره 16، خرداد 1390، صفحه 17-28

محمد تقی پیربابایی؛ حسن سجادزاده