چگونگی بهره‌گیری از توده زمین در معماری بومی جهان؛

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

مقوله آسایش گرمایی و بطور خاص سرمایش از جمله مقولاتی است که به جهت نقشی که در مطلوب سازی محیط و بوم دارد، حائز اهمیت فراوان است. در واقع آسایش گرمایی عامل اصلی شکل‌دهنده معماری هر منطقه است. در یک سکونتگاه انسانی (به عنوان یک پدیده انسان‌ساخت) توجه به اقلیم با مکانیزم‌های سرمایش، گرمایش موجب افزایش احساس، آرامش، و ارتقای سطح زندگی و نهایتأ پایداری می‌گردد. علی‌‌رغم اهمیت این موضوع، در دوران اخیر موضوع توجه به اقلیم نادیده گرفته شده است. در واقع باید گفت در سال‌های اخیر، ساختن برای ساختن و نه ساختن برای زیستن مجالی را برای توجه به مقولاتی مهم و عمیق همچون آسایش حرارتی، بدنه معماری، در معماری و شهرسازی باقی نگذاشته است. در مقاله حاضر به بررسی معماری بومی مناطق مختلف پرداخته و با درنظرگرفتن پهنه‌بندی اقلیمی در دو اقلیم گرم و خشک و مرطوب، شاخصه نحوه ارتباط بنا با زمین را با هم مقایسه نموده تا راهکارهای مناسب سرمایش در بدنه معماری و یا همان اصطلاح سرمایش ایستا (passive cooling) بدست آید. در اینجا تکنیک موردنظر (سرمایش از طریق توده حرارتی زمین) و فواید و راه‌های استفاده از این تکنیک با توجه به نمونه‌های معماری بومی بازنگری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Utilization of Earth Mass in World Vernacular Architecture: As a Technique of Passive Cooling in the Buildings

نویسندگان [English]

  • zahra barzegar 1
  • Seyed Majid Mofidi 2
چکیده [English]

The issue of thermal comfort, especially cooling, is highly significant due to the role that it plays in sustaining the environment and climate. Indeed, thermal comfort is the main constituent of vernacular architecture in all regions. Shelter as a man-made development, has taken climate into consideration in the form of passive cooling and heating throughout history. In spite of its significance, the issue of climate has been ignored in the past century. It can be argued that the purpose of construction is livelihood. In an urban context, thermal comfort comes alongside architectural development. In this paper, the indigenous architecture of different regions has been analyzed and the physical features of earth in arid and tropical climates have been compared with one another. By considering the climatic classification, and in order to achieve appropriate techniques for cooling by passive means by using the earth mass, several vernacular architectural structures have been examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate and Architecture
  • Vernacular architecture
  • Passive cooling
  • Utilization of Earth Thermal Mass
  • Earth-Shelter Houses