اماکن مقدس در ارتباط با طبیعت (آب، درخت و کوه)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

توجه به طبیعت و گرامیداشت مظاهر آن همچون آتش، آب، گیاه، خورشید، ماه و ستارگان از گذشته های دور مرسوم بوده است. درباورهای اسطوره ای ایرانیان باستان آب، گیاه، ماه و خورشید از نمادهای اَناهیتا و مهر بوده اند. مهر مظهر نور و فروغ خورشید که پرستش او در کنار آب انجام می شده و هم چنین نیایش اَناهیتا ایزدبانوی آبها و باروری و حاصلخیزی در ارتباط با آب و گیاه بوده است.
اغلب نیایشگاههای ایزدان مهر و ماه (میترا و اَناهیتا) در جوار کوه، چشمه و درخت مقدس بر پا می شده است. از این جمله می توان به چارتاقی ها اشاره کرد که برخی به آتشکده یا اماکن مقدس دیگر تبدیل شده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shrines & nature (water, tree , mountain)

نویسنده [English]

  • Shohreh Javadi
چکیده [English]

Consideration for nature and its manifestations such as fire, water, plant, sun, moon and starts were popular from ancient times. In Presian mythology, water, plant, moon and sun were the symbols of Mithra and Anahita. Mithra, the symbol of light and blaze of sun, were worshiped along with water. Worshipping of Anahita, goddess of water and fertility, were related to water and plant.
Temples of Mithra and moon (Mithra and Anahaita) were usually constructed next to the mountain, fountain and holly trees. The char taghi were the examples of such places that some of them transformed to shrines or fire-temple.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spring
  • Mountain
  • tree
  • Anahita
  • Mithra
  • char Taghi
  • Fire temple
  • Niasar
  • Cult