شکل گیری بوستان های شهری معاصر در گذر ازمفهوم باغ به پارک با محوریت تجارب تهران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

پارک ها به عنوان عمده ترین فضای سبز شهری نقش بسیار مهمی در زندگی اجتماعی و مراودات فرهنگی شهرنشینان دارند. این نوشتار در پی چگونگی راه یابی این فضا در ساختار شهرهای کشور و نسبت آن با باغ، که مفهومی شناخته شده و عمیق در فرهنگ ایرانی است، می باشد. بدین منظور تحولاتی که از ورود واژه پارک و اطلاق آن به برخی از باغ های دوره ناصری آغاز، و به پیدایش اولین نمود های امروزی آن منتهی گشته، مورد بررسی قرار می گیرد. شهر تهران با توجه به داشتن محوریت در تحولات این دوره، بستر مکانی این پژوهش است. در روند بررسی ها مشخص می گرددکه بوستان های شهری امروز ما زاییده تحولاتی در عرصه زندگی اجتماعی و شیوه های باغ سازی است که همگام با سایر جنبه های معماری و شهرسازی از دوره قاجار آغاز شده، لیکن در مراحل آغازین به دلیل عدم نیاز ساحتاری، وجود چنین فضاهایی تنها جنبه صوری و تجدد گرایی داشته است. لذا محصولات عمده آن با نیم قرن تاخیر پا به عرصه شهر های ما گذاشته و عمده ترین دغدغه های حاکم بر طراحی آنها ناشی از تحولات عرصه معماری و منظرسازی در مغرب زمین بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation Process in Iranian Contemporary: from Garden to Park, the "Case study of Tehran"

نویسنده [English]

  • Mehrdad Soltani
چکیده [English]

Parks are important and considerable spaces in social life of citizens. This writing searches about the entering of these spaces in the structure of Iranian cities, in direction of difference between Park and Garden as known concept in Iranian culture. With this approach, transition of term" Park" is explored from just a new concept in Gajar age to defined physical space in Pahlavi II. Because of not needing to spaces as park in traditional structure of Iranian cities, this research detects parks as social areas just are considered in 40th decade A.H. Besides, modern architecture is affected contemporary landscape designers of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • park
  • Garden
  • green space
  • Tehran