مطالعه بخشی از یافته های باستان شناسی مرتبط با هنر دوره هخامنشیان در مصر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

موضوع این تحقیق بررسی هنر هخامنشیان در مصر بر اساس یافته های باستان شناسی ایرانی در این سرزمین و آثار مصری در ایران می باشد. در این پژوهش از روش کتابخانه ای وبررسی و مطالعه گزارش های پژوهش¬های میدانی استفاده شده است. برای فهم تأثیرات فرهنگی هنری و آگاهی از گستردگی روابط متقابل تمدن ایران و مصر لازم است یافته های باستان شناسی کاوش¬های علمی در ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد تا براساس حجم داده¬های باستان شناسی به سطح وگستردگی روابط فرهنگی و هنری دو تمدن پی برده شود. براساس پژوهش¬ها تا به امروز می توان این آثار را در دو دسته طبقه بندی نمود. 1. یافته های باستان شناسی ایرانی در مصر. 2. یافته¬های باستان شناسی مصری در ایران. بعضی از نمونه های ایرانی در مصر عبارتند از:کتیبه های هخامنشی به خط هیروگلیف از وادی "حمامات" و کتیبه های آرامگاهی هخامنشی و پاپیروس¬های به خط آرامی از جزیره"الفانتین"و¬ همچنین¬ نقش¬برجسته-های هخامنشی¬ در شهر باستانی "ممفیس" بر روی دیوارهای معبد"هیبیس"و یادگارهای معماری هخامنشی در مصر شامل معبد هیبیس و آثار معماری هخامنشی در الفانتین وسنگ یادبودهای داریوش در کنار کانال سوئز و همچنین مهر های حکومتی هخامنشیان می¬شود. در ایران، مجسمه داریوش، اشیاء، آلات و ابزار کوچک به¬دست آمده از کاخ داریوش در شوش، مهره¬های سوسکی دشت قزوین، ظروف کتیبه دار هیروگلیفی و یافته های طلسمی و اعتقادی از تخت جمشید مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. تحلیل نتایج این مطالعه تطبیقی نشان می دهد، که تأثیر گذاری هنر و معماری مصر بر ایران بیشتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of archaeological Findings Related to the Art, Achaemenid Period in Egyptian

نویسنده [English]

  • rahim velayati
چکیده [English]

The literature of the present study is so huge and the material used in their inscription and findings are archeological. In this research, the Librerian method and field reports were used. To the authers archeological materials are needed to understand the cultural relations between Persia & Egypt during this time. Thus, one could divide these materials in to two groups. First, the Persian archaeological finds in Egypt and second, the Egyptian archaeological finds in Iran. There are some typical archaeological materials in Egypt refer to Achaemenids. The inscriptions of Wadi Hammamat in Hieroglyph writing، the inscriptions of mausoleum achaemenids and Elephantine Papyrus carrying an Aramaic and the bas relieves from Memphis & Carved motives on the walls of Hibis، and the inscriptions of Darius I in Suez Cannel. We can refer to such an Egyptian style Statue of Darius I in Susa. The Egyptian Scrubs Stamp from Qazvin Plain، the wares with hieroglyph inscriptions from Perspolis and the objects related to the Egyptian Myth & magic believes found in Perspolis. Also Achaemenid administration seal impression. According to the finds it is concluded that there was a strong effect of Egyptian culture on the Persian one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt
  • Achaemenid
  • Dynasty
  • Hibis
  • temple
  • Darius I
  • Wadi Hammamat Aramian Papyrus
  • Scrabs Stamp