درآمدی بر نظریه نقش و جایگاه زبان های بومی در قرائت و درک فضا و محیط زیست انسانی؛ با تأکید بر زبان فارسی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

مبحث رابطه زبان و ذهن از مدت ها قبل در جهان مطرح و نظریات متعدد و روبه تحولی در این حوزه مطرح بوده است؛ آنچه در این عرصه متأخر به حساب می آید نحوه ارتباط متقابل زبان و محیط زیست از طریق ارتباط بین زبان و ذهن و فرآیندهای تفکر است. در این میان، و در مورد خاص زبان فارسی و فرهنگ ایرانی، موضوع ما در این مقاله ارتباط مستقیم بین زبان و محیط زیست است. این ارتباط آن قدر مستحکم و عمیق است که هر فارسی زبانی برای درک، شناخت، ارزیابی و اظهار نظر در مورد محیط انسان ساخت یا طبیعی چاره ای ندارد جز یاری گرفتن از چارچوب و اجزای زبان فارسی. این بدین معنا است که زبان تنها یک وسیله ارتباطی نیست و نقش آن بسیار فراتر از این محدوده کوچک می رود. در این مقاله ضمن ارائه مستنداتی محکم در قالب روش تحلیل محتوا در مورد وجود غیر قابل انکار نقش زبان (در اینجا زبان فارسی) در فهم جهان اطراف، نشان داده شده است که وقتی ما در زبان فارسی به مفهومی اشاره می کنیم آن مفهوم ویژه این "جهان – زبان" خاص است و ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد. به زبان دیگر فهم ما از محیط از زبانمان نشأت می گیرد و در نتیجه زبان فارسی مرجع بسیار مهم و غیر قابل جانشینی برای دریافت و فهم ویژگی های خاص محیط زیست انسانی اصیل ایرانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to the theory of the role of local language in the reading and perceiving space and human environment: Case study of Persian language

نویسنده [English]

  • naser barati
چکیده [English]

There has been several different scientific discussions about mutual interrelationships between human Mind and The Language he is using as Mother Tongue. But what is recently on the top of the discourses in this field refers to the relationship between Man and his Environment through language.
In this article we will focus on the Iranian style built environment and it`s relations with the Persian language. We will try to show that when a Persian language speaker uses his language to discuss the environment actually the language affects his environmental perception as well as his cognition. So any environmental evaluation also will be derived from the structure and the meaning which hidden in the particular language. Therefore if we want to achieve original principles and criteria of Iranian style built form and built environment there is no way but refer to the official an non-official Persian language. This is the theory this article is trying to introduce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • language
  • Living Space
  • culture
  • Architecture
  • urbanplanning and Design
  • Perception
  • cognition