درآمدی بر شناخت معماری منظر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

معماری منظر هنر و دانش جدیدی است که از همنشینی رشته های مختلف علم و هنر پدید آمده است. موفقیت آن در ساماندهی فضاهای بیرونی و توجه خاص به زیبایی فضا و ابعاد خاطره انگیز آن موقعیت ویژه ای برای آن در میان هنرهای رایج جهان کسب کرده است. در عین حال به دلیل آغاز دیر هنگام آن در جامعه ایران با نوعی سطحی نگری و بی مبالاتی در تعاریف علمی مواجه بوده است. منظر در تعریف امروز خود پدیده ای پویا شناخته می شود که محصول توامان عین و ذهن بوده و به صورت محسوس و بی واسطه ادراک می شود. معماری منظر در تولید محصولات خود وامدار هنرهای تجسمی، گیاهشناسی، جامعه و روانشناسی، تاریخ هنر، عمران و محیط زیست و تخصصهای دیگری است که حول محور طراحی فضای بیرونی وارد عمل می شوند. اهداف اصلی معماری منظر در سه زمینه زیبا شناسی، کارکردی و خوانا سازی محیط و فرهنگی - هویتی جمع بندی شده است. این مقاله تلاش دارد تا در دوره تاسیس رشته نوین معماری منظر از بد آموزی، بد فهمی و نقص در تعاریف مبنایی آن جلوگیری کند.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to Landscape architecture identification

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri
چکیده [English]

Landscape Architecture, as a new born knowledge and Art, is the result of combination of some to the knowledge and Arts. This course, because of its considerations in to the external spaces, spatial aesthetics, and its memoir dimensions has reached to a great positions. In Iran, unfortunately, there has been a wrong and superficial understanding about it. This course uses many different subjects from various disciplines such as sociology, psychology, art history, etc, in order to cope with the landscapes.
In this article, the main goal is giving a clear definition about landscape Architecture in order to correct probable misunderstanding about it.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape architecture
  • Landscape theories
  • Urban Design
ترنر تام. 1376. شهر همچون چشم انداز. ترجمه فرشاد نوریان. شرکت پردازش و برنامه ریزی.
کلارک، کنت. 1370. سیر منظره پردازی در هنر اروپا. ترجمه بهنام خاوران. نشر ترمه.
ماتلاک، جان. 1379. آشنایی با طراحی محیط و منظر. سازمان پارکها و فضای سبز تهران.
منصوری، سید امیر. 1378. چشم اندازهای شهر ایرانی. مجله شهر نگار. شماره بهمن و اسفند.
منصوری، سید امیر. 1379. روش نقد معماری. مجله هنرهای زیبا. شماره 7.
منصوری، سید امیر. 1379. زیبایی شناسی منظره های شعر حافظ. گزارش طرح پژوهشی. دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران.
Alexander، cristopher. 1977. A pattern language: Towns، Buildings، and Constructions. New York: oxford university press.
Anthos 2000. la revue suisse du paysage. Numero 3 (du theme) L'espace public.
Berque، Augustin. 1994. sous la direction، Cinq propoisitions pour une theorie du paysage. Champ Vallon. Paris.
Lassus Bernard. 1973. De l’ambiance au demesurable. In colloque d’esthetique appliquee a la creation du paysage urbain. Arc-et-Senans.
Lizet، B & Ravignan، F. 1987. Comprendre un paysage. Institut national de la recherche agronomique. Paris.
Moniteur 2002. numero special. Des projets du paysage urbain.
Rapoport، Amos. 1969. House form and culture. Englewood clifs.
Roger Alain. 1994. Histoire d’une passion theorique. in Cinq propositions pour une theorie du paysage. Champ Vallon. Paris.
Squares. 1992. Atrium.Urban architecture، European masters. 1991. Atrium.