روند شکل‌گیری مجموعه باغ‌های تاریخی بهشهر

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

باغ ایرانی مظهر قدرتمند معنوی است. مفهوم مقدس گیاه در دوران قبل از اسلام و بعد از آن به نوعی باغها را تصویر بهشت بر زمین معرفی می کرده باعث شده که در جای جای این سرزمین ما شاهد باغهای زیبایی باشیم. یک نمونه از این باغهای زیبا مجموعه باغهای بهشهر در استان مازندران است. استانی که خود مجموعه ای از باغهای زیبای خداوند است.
در این مقاله ابتدا این باغها از نظر تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته شده اند و سپس بطور اجمالی تغییراتی که در هر دوره بر روی این باغها به وجود آمده مطرح شده است و در نهایت نقشه هایی برای سیستم آبرسانی و مجموعه باغها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of the Creation of the Behshahr Complex Gardens

نویسنده [English]

  • Solmaz Mesbah Namini
چکیده [English]

The Iranian garden is a powerful manifestation of spirituality. The sacret concept of the plants in Iran, before and after Islam,led to the creation of many gardens all over the country as an image of the pardise. One of the examples of these gardens is the complex Gardens in the northen city of Behshahr. The city which already can be called a garden -city.
This article is due to study these gardens from the historical point of view. The study will be full filed by giving some suggestions about its watering system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ashrafol- Belad
  • Iranian Garden
  • Ashraf- compelex gardens Safavid
رابینو، ه. ل. 1365. مازندران و استرآباد، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ریاحی، وحید. 1380. مازندران، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی.
ستوده، منوچهر.1366. از آستارا تا استرآباد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
طرح جامع بهشهر. 1351. شرکت مشاورین طرح و پژوهش.
ملگنوف، گریگوری.1364. سفرنامه ملگنوف به سواحل جنوبی دریای خزر، ترجمه و تکمیل مسعود گلزاری، تهران، دانشگاه تهران.
ویلبر، دونالد. 1348. باغهای ایران و کوشکهای آن،‌ ترجمه مهین دخت صبا،‌ تهران،‌ بنگاه ترجمه و نشر کتاب.