جایگاه طبیعت در اشعار سهراب سپهری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

دانشکده معماری و شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

سپهری هر چه در کشف و شهود خود پیش می رود، طبیعت برای وی عظیم تر و بزرگتر می گردد چنانچه منظومه های پایانی وی پر است از تصویر های تازه، گرایش، ستایش، احترام و پر شدن از طبیعت.اما در شعرهای دوره اول، طبیعت بکلی غایب است. شاعری که بعدها می گوید " صدای پر بلدرچین را،‌رنگ های شکم هوبره را، اثر پای بز کوهی" را می شناسد و خوب می داند "ریواس کجا می روید،‌ کبک کی می خواند،‌ باز کی می میرد" در سراسر مجموعه خوابها حتی از یک پرنده یا گیاه نام نمی برد. تنها پرنده ای که در این مجموعه است "مرغ افسانه" و تنها گیاه گل نیلوفر است که آن هم گیاه واقعی نیست. او پله های عرفان را با گذر از طبیعت طی می کند. خدای او لای شب بوها است پای آن کاج بلند،‌ روی آکاهی آب،‌ روی قانون گیاه. از اینرو هر چه مراحل بالاتری از عرفان را طی می کند،‌ قداست طبیعت برای او بیشتر می گردد. تا جایی که طبیعت برای او آیه ای می گردد از پروردگار.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nature in Sohrab Sepehri's Poems

نویسنده [English]

  • Seyede Neda Ghazizadeh
چکیده [English]

Sepehri,as an Iranian poet, has a great imagination about the Nature through his intutinon and inspirations. While,in his first poems, sepehri,has given less attention in to the nature his last poems are full of appreciation as wel as respect in to the nature. So, from his point of views,as he ascended his mystical path,nature trans formed to a Divinty verse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sohrab Sepehri
  • nature
  • Hasht-ketab the sound of water
  • God
  • mysticism
  • traveler
آشوری، داریوش، امامی، کریم 1371. پیامی در راه، مقالاتی از داریوش آشوری و دیگران، چاپ سوم، تهران، کتابخانه طهوری.
بزرگمهر، ناصر،1367، یادمان سهراب سپهری، تهران: دفتر آثار هنری.
شمیسا، سیروس، 1382، نگاهی به سهراب، صدای معاصر، تهران.
عابدی، کامیار،1375، از مصاحبت آفتاب، زندگی و شعر سهراب سپهری، نشر روایت.
منصوری، سید امیر،1383، تماشای صحرا، فصلنامه باغ نظر، شماره 1، پژوهشکده نظر.
وزیر نیا، سیما؛ ایراندوست، غزال، 1379، زیر سپهر آبی، تهران، نشر قطره.
وزیری، علینقی،1363،‌زیبایی شناسی در هنر و طبیعت، تهران.
وکیلی، شهره، 1378،حافظ، پدر- سهراب، پسر ساکنان کره عرش، نشر البرز.