فضاسازی شاعرانه در اثر هنری

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

در طول تاریخ سینمای مستند و داستانی ایران و جهان، فضاسازی شاعرانه به وسیلۀ زبان و بیان تصویری که منجر به پیدایش فیلم شاعرانه شده است، برخوردار از زبان استعاری، آشنایی‌زدایی، ساختارشکنی، خرق عادت و هنجارگریزی برای آفرینش اثری رویاگونه بوده است. فیلم شاعرانه با بکارگیری زبان رمزی و تمثیلی، ایجاد ایهام در تصاویر و پیچیدگی در ساختار روایت، در تلاش است تا از سطح تجربیات روزمره زندگی، فراتر رود و تماشاگرانش را به اندیشیدن و تحلیل پدیده‌های پیرامونشان وادار کند. فیلم شاعرانه، فیلمی آوانگارد و تجربه‌گراست که رعایت هیچ قاعده و قالبی را در حیطه سبک‌ها و ژانرهای هنری برنمی‌تابد و آزادانه از بسیاری از سبک‌ها بهره می‌گیرد تا به زیبایی‌شناسی و زبان بصری تازه‌ایی دست یابد. ایجاد فضاهای دراماتیک، دقت فراوان در ترکیب‌بندی نماها، حرکات روان و سیال دوربین، تدوین غیر متعارف، توجه دقیق به جنبه‌های تجسمی تصویر و عناصر گرافیکی نور، رنگ، حجم، بافت پلان‌ها و... از ویژگی‌های مشترک فیلم‌های شاعرانه‌اند. سینمای شاعرانه، سینمایی پرسشگر و پرسش‌آفرین است. سینمایی که برای درک مفاهیم استعاری و خوانش رمزهای نهفته در تصاویر آن به دانش نشانه شناسی نیازمندیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetic Structure in a Work of Art

نویسنده [English]

  • Farshad Fereshteh Hekmat
چکیده [English]

In the history of filmmaking, poetic films have always employed words and images to create a metaphorical and unfamiliar atmosphere conveying a deconstructive, extraordinary and abnormal sense that mold into dream-like scenes. Poetic films employ a metaphorical language, ambiguous images and complicated narrative structures to force their viewers to dig deeper into everyday experiences and to analyze the phenomena around them. Poetic films are avant-garde and experimental. They do not strictly abide by a particular genre but freely employ elements of various genres to accomplish aesthetic brilliance and a new visual language. These films are full of dramatic atmospheres, clear-cut shots and fluid camera moves. Editing is usually unconventional and a great deal of attention is paid to the structural aspects of images and the graphic effects of lighting, colors etc. Poetic cinema is full of questions, metaphorical concepts and hidden messages that can only be deciphered with knowledge of semiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poem
  • Poetic Feeling
  • Poetic Film
  • Industrial Cinema
  • Artistic Cinema
  • Coding
  • deconstruction
  • Unfamiliarity