کلیدواژه‌ها = بافت فرسوده
تعداد مقالات: 14
1. کاربست های مدل مفهومی نوسازی متوازن بافت‌های فرسوده شهری

دوره 15، شماره 65، آبان 1397، صفحه 67-82

علیرضا عندلیب؛ محمدرضا ابراهیمی


6. راهبردهای کاهش آسیب پذیری بافت‌های فرسوده در برابر زلزله مطالعه موردی: محله امام زاده حسن تهران

دوره 13، شماره 39، خرداد 1395، صفحه 67-82

محمدتقی رضویان؛ رضا کانونی؛ محمد بی نیاز؛ احمد عالی محمدی


10. سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی : بافت فرسودة شهر قزوین)

دوره 10، شماره 25، تیر 1392، صفحه 101-112

الهام کاکاوند؛ ناصر براتی؛ بهرام امین‌زاده گوهرریزی


11. راهبردهای ساماندهی بافت فرسودة محله قیطریه با استفاده از روش QSPM

دوره 10، شماره 24، فروردین 1392، صفحه 79-90

علی حسینی؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن رضایی نیا


13. بررسی شاخصه‌های کیفیت محیطی در شناسایی اولویت‌های مداخله در محدوده بافت فرسوده شهر بندر لنگه

دوره 9، شماره 20، خرداد 1391، صفحه 13-22

روجا علی‌پور؛ مسعود خادمی؛ محمدمهدی سنماری؛ مجتبی رفیعیان