دوره و شماره: دوره 12، شماره 33، تیر 1394، صفحه 3-128 

مقالۀ پژوهشی

ارجاع به زمان ازدست‌رفته، به مثابه امر حاضر در عکس‌های خصوصی

صفحه 3-12

محمد حسن پور؛ علیرضا نوروزی طلب؛ غزاله سیفی


خاستگاه نظری میدان نقش جهان

صفحه 23-40

نرگس آقابزرگ؛ حشمت اله متدین


سازه آبی لور اندیمشک یادگاری به جا مانده از دوران ایلخانی

صفحه 59-68

حسن اکبری؛ محمدشریف مرادسلطان؛ سیدمحمود میراسکندری؛ حمیدرضا کرمی


سازهای بادی تصویرشده برنگاره‌های دوره ساسانیان

صفحه 69-80

مصطفی رستمی؛ محمدرضا چیت‌ساز؛ مصطفی منصورآبادی