بادگیر، جذابیت سیما و منظر شهر یزد

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

شهر یزد و بافت قدیمی آن در میان سایر شهرهای ایران واجد ویژگی هایی است که آن را از سایر شهرها متمایز ساخته است. تنوع بیشمار بادگیرهای یزد یکی از عوامل مهم جذابیت سیمای شهر یزد می باشد. بادگیرهای یزد با کالبدهای متنوعی در سیمای شهر جلوه¬گر شده¬اند و از این رو در این مقاله به بررسی گونه شناسانه آن ها پرداخته شده است.
تحقیق با برداشت های میدانی انجام پذیرفته و نقشه¬های ارائه شده از بادگیرها (پلان ها و نماها) برای اولین بار در اختیار علاقه¬مندان قرار می¬گیرد. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی است و روند تحقیق را می-توان چنین توصیف کرد : مشاهده، مقایسه، تحلیل، استنباط.
در این مقاله تیپولوژی فرمال بادگیرها با بررسی انواع نحوه استقرار بادگیرها در خانه¬های یزد، انواع پلان ها، نماها، مقاطع و دسته¬بندی بر مبنای جهات دریافت باد، صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Wind Catcher: An attractive and charming feature of Yazd city Mahnaz mahmuodi(MS)

نویسنده [English]

  • mahnaz mahmoudi
چکیده [English]

Yazd as a city and its traditional texture has characteristics that have made them distinct from other in Iran.
What have brought about this attractiveness of Yazd feature are its immune ably varieties of wind catchers. These wind catchers come in to views with their forms as incorporated in Yazd urban feature. Thus, this paper deals with a typological study on them. The research has as its support Field approaches. Layouts (¬plans) that are included in the paper have been introduced to interested readers for the first time. The research method is descriptive analytical and follow this trend: observation, comparison, analysis and inference.
Typological study of formed wind catchers as checked in this paper has been made by examining different ways in which they were built on tops of houses in Yazd and categorized based on directions, plans, sections, and which winds blow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wind catcher
  • Landscape architecture
  • Yazd
  • Typology