مدل‌های تحسین زیبایی برگرفته از مراتب حمد در قرآن

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 علم و صنعت ایران

2 استاد دانشگاه تهران

3 دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

بیان مسئله : تحسین‌کردن زیبایی، واکنشی است طبیعی که در مواجهه با زیبایی بروز می‌کند. ابراز این واکنش نیز دارای اثراتی است بر سایر افراد، به‌ گونه‌ای که توجه دیگران را به سمت زیبایی معطوف می‌کند. لذا به نظر می‌رسد ضرورت مطالعه در باب تحسین‌کردن زیبایی در فضای هنر و توجه به زیبایی حقیقی در فضای معرفتی و قرآنی، به‌ عنوان بحثی میان‌رشته‌ای قابل ‌توجه باشد. در واقع این مقاله، تلاش کوچکی است برای کاربردی‌کردن مباحث معرفتی به شکل فرآیندی که ضرورت نگارش این مقاله بوده است.
هدف : در واقع این مقاله، تلاش کوچکی است در مسیر کاربردی‌کردن معارف و مبانی اعتقادی در فضای هنری و تبدیل مفاهیم به مدل‌های قابل ‌اجرا در این عرصه که با بهره‌گیری از کلام قرآن انجام‌ شده است.
روش تحقیق : نتایج حاصله با روش استدلال قیاسی تام در کلام قرآن مجید (جامعه آماری محدود) به‌ دست ‌آمده است. به این‌گونه که حمدهای قرآن احصا شده و بر‌اساس مرتبه‌ای از حسن که تحسین ‌شده، دسته‌بندی و نهایتاً با تحلیل و جمع‌بندی جدول، دستاورد مطالعه به‌ دست‌ آمده است.
نتیجه‌گیری : دستیابی به پنج گروه کلی به‌ عنوان پنج مدل تحسین‌کردن مراتب زیبایی از قرآن و بیان روش‌های القایی قابل ‌استفاده برای هنرمند جهت اثرگذاری بر مخاطب و به تحسین واداشتن او در مواجهه با زیبایی متجلی‌شده در اثر هنری دستاوردهای این مقاله است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction of the Beauty Admiration Models based on “Hamd” or Praising Levels in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Farhang Mozaffar 1
  • AhmadReza Okhovvat 2
  • Atefeh Poursalehi 3
2 Tehran University
3 Isfahan Art University
چکیده [English]

Problem statement: The admiration of beauty or "Tahsin", is a natural reaction that occurs when facing the beauty. Expressing this reaction also has effects on other people such that it attracts the attention of them to the beauty. So the necessity of a study on beauty admiration in the field of art and paying attention to the true beauty in the noetic and Quranic atmosphere, as an interdisciplinary subject, seems noticeable. In fact, this article is an effort to apply the noetic subjects into the form of a process as a necessity.
Purpose: In fact, this article tries to apply the cognitive and belief-based principles in the art field and convert the concepts to practical models using the speech of the holy Quran.
Methodology: The results are obtained by applying full deductive reasoning method on the speech of the Holy Quran (limited statistical population). The methodology starts with gathering "Hamd" root in the holy Quran. It is followed by their classification based on the levels of "Hosn" which are admired. Finally, by the analysis of the gathered materials, the conclusion is achieved.
Conclusion: The results suggest 5 general groups as the 5 models of admiration of beauty levels from the holy Quran and the definition of practical inductive methods for the artist in order to affect the audience and make him/her admire when facing the emanated beauty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Admiration
  • Beauty
  • Praise
قرآن کریم.
آوینی، سید مرتضی. (1372). آیینة جادو. تهران : ساقی.
اخوت، احمدرضا. (1393). حمد، بروز حسن. تهران : انتشارات قرآن و اهل‌بیت نبوت علیهم‌السلام.
امامی جمعه، مهدی. (1358). فلسفه هنر در عشق شناسی ملاصدرا. تهران : فرهنگستان هنر.
پازوکی، شهرام. (1388). حکمت هنر و زیبایی در اسلام. تهران : فرهنگستان هنر.
تقدیر، سمانه. (1396). تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری بر‌اساس مبانی حکمت متعالیه. فصلنامه پژوهش‌های معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت، 5 (14) : 67-48.
دهخدا، علی‌اکبر. (1377). لغتنامه. تهران : موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
راغب اصفهانی، حسین. (1374). ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن. ت: غلامرضا خسروی. تهران : مرتضوی.
طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1374). ترجمه تفسیر المیزان. ت : سیدمحمدباقرموسوی همدانی. قم : انتشارات اسلامی.
عسکری، حسن بن عبدالله. (1400 ق.). الفروق فی اللغه. بیروت : دار الآفاق الجدیدة.
عمید، حسن. (1389). فرهنگ عمید. تهران : آسیم.
قرشی، سید علی‌اکبر. (1371). قاموس قرآن. تهران : نشر دار الکتب الاسلامیه.
مجلسی، محمدباقر. (1403 ق.). بحارالانوار. ج 94. بیروت : دارالاحیاء التراث العربی.
محمدی، حمید، امینایی، سعید و هاشمی، رسول. (1394). صحیفه سجادیه. قم : انتشارات دارالعلم.
مظفر، فرهنگ، وطن‌دوست، رسول، شایگان‌فر، نادر و طباطبایی، زهره. (1393). مطالعه تطبیقی دیدگاه ملاصدرا به‌مثابه متفکر اسلامی با نظریه‌های رایج در رابطه با مدل‌های زیباشناختی. فصلنامه پژوهش‌های معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت، 2 (2) : 28-15.
مظفر، فرهنگ، اخوت، احمدرضا، امین‌پور، احمد و پورصالحی، عاطفه. (1396). مراتب زیبایی، تصدیق و تحسین زیبایی برگرفته از مفهوم حسن در قرآن. فصلنامه پژوهش‌های معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت، 5 (4) : 14-4.