بررسی سیر تحولات بافت و تأثیر آن بر خاطره زدایی از بافت های کهن (نمونه موردی محله عودلاجان تهران)

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

محله عودلاجان در شمار محلات پنجگانه تهران قدیم بوده است، این محله روزگاری محل تمرکز جمعیت شهر تهران به شمار می آمده است. با گذشت زمان و بروز تغییرات فراوان در کالبد و بافت محله، فرسودگی هایی در آن ایجاد شد، عمده این تغییرات شامل خیابان کشی های بی ضابطه ای می باشد که طی دوره های مختلف در بافت محله ایجاد شد که از آن جمله می توان به ایجاد خیابان سیروس بر اساس خیابان کشی های سال 1316 ش، امتداد یافتن گذر پامنار تا خیابان بوذرجمهری و امتداد یافتن خیابان بوذرجمهری تا در دهه 40 اشاره نمود، که هر کدام از آنها در مسیر امتداد و گسترش خود باعث تخریب های فراوان گردیدند، که از آن جمله می توان به تخریب راسته بازار سرچشمه و بخشی از تکیه رضا قلی و... در امتداد ایجاد خیابان سیروس اشاره نمود. مجموع این فرسودگی ها و نامناسب شدن شرایط زندگی در این محله، به همراه طبقاتی شدن بخش ها و نواحی مسکونی شهر تهران نوعی مهاجرت درون شهری و اجباری را در آن به وجود آورد که سبب مهاجرت افراد بومی و ساکن این محله به نواحی دیگر شهر گردید و به دنبال آن جمعیت غیر بومی و مهاجری که هیچگونه تعلق خاطری به محله و حفظ هویت تاریخی و فرهنگی آن نداشتند جایگزین ساکنین اصلی گردیدند.
با توجه به تغییرات ایجاد شده در محله عودلاجان و سایر محلات قدیمی مشابه باید به دنبال راهکار مناسبی در جهت حفظ و تداوم خاطره های شهری در این محلات بود، راهکاری که با آن بتوان بر ضخامت تاریخی افزود نه سبب زدودن خاطره و از بین بردن هویت تاریخی آن گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the process of changes in texture and its effect on amnesia of ancient textures (the case of Odlajan canton –Tehran)

نویسندگان [English]

  • somayeh fadaee nejad
  • katayon karampour
چکیده [English]

Odlajan canton is among the five different cantons of old Tehran. Once it was the place of Tehran population concentration. Passing of time and for many changes in the structure and texture of the canton, there were some erosions in this canton, the main elements like the irregular lay out of the streets in the texture was created during different periods of time, including construction of Sirous street based on the street lay out of 1937, continuation of Pamenar passage up to Bozarjomehri and the later continuation up to 40s. Any one of these changes in their route and development caused much destruction including destruction of Sarcheshmeh Bazaarand part of Tekyeh Reza Ghioli... and continuation of Sirus street.
Such erosions together with unsuitable living conditions in this canton and classification of different residential parts and areas of Tehran created a kind of intercity and mandatory immigration which made native population of such canton to immigrate to other parts of the city. In turn non-native and immigrant population replaced them with no interest and attach to maintain the historical and cultural identity of this canton.
Due to the changes in Odlajan canton and other similar old canton we should search to find a suitable solution to maintain and hold the memories in such cantons, a solution which may improve the historical memories not to remove them and destruct the historical identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tehran
  • Odlajan
  • Structural Changes
  • ancient textures
  • urban memories
  • amnesia