سنگ نگاره خسرو پرویز در تاق بستان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

فرمانروایان ساسانی را رسم بر این بود که پیرامون شهرهای بزرگ و مکان های مساعد طبیعی باغ های سرسبز و زیبایی ایجاد می نمودند. این فضاهای سبز و خرم پردئز (پردیس) نامیده می شدند. تاق بستان را باید یکی از این پردیس های دوره ساسانی دانست. نقش برجسته خسروپرویز در ایوان بزرگ تاق بستان واقع شده است. در این نقش خسرو از اهورا مزدا و آناهیتا تاج ستانی می کند. خسروپرویز سنت تاجگیری از ایزدان را که بیش از دو قرن به فراموشی سپرده شده بود دوباره زنده می کند. بدین گونه خسرو پایه های فرمانروایی خود را استوار کرده و به صورت سمبلیک اعلام می کند که اهورا مزدا و آناهیتا مورد احترام او هستند و از هر دو نفر همزمان حلقه سلطنت را دریافت می کند. این امر در دیگر نقش برجسته های ساسانی سابقه نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relief of kosro Parviz in Tage Bostan

نویسنده [English]

  • Shohreh Javadi
چکیده [English]

Sussanian sovereign usually created beautiful green garden around great cities and natural favorable places. These green and flourished gardens were called "Paradis". "Tagh Bostan" is one of these Sassanians Paradis. The relief of kosro Parviz was located in great portico of Tagh Bostan. In this relief, kosro coronets from Ahura mazda and Anahita (Gods of ancient Iran). Thus, kosro Parviz revived the tradition of coronation from Gods which was forgotten for more than two centuries. In this way, kosro Parviz established his monarchy and indicated his honor toward Gods, symbolically. This case hade no precedence in other Sassanians relieves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tagh Bostan
  • Sassanians relief
  • Ahura Mazda
  • Anahita
  • Coronation