منظر، مکان، تاریخ

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

اُگوستَن بِرک (Augustin Berque)، استاد مدرسه مطالعات عالیه در علوم اجتماعی پاریس است. وی یکی از نظریه پردازان شناخته شده در حوزه منظر می باشد و تألیفات متعددی در این زمینه دارد. مطالعات بِرک در حوزه فرهنگ شرق و مسئولیت وی در مرکز مطالعات ژاپن معاصر در مدرسه مطالعات عالیه، تأثیرات زیادی از رویکرد منظرین فرهنگ شرق (چین و ژاپن) در نظریه های وی برجای گذارده است.
کتاب "پنج پیشنهاد برای یک نظریه منظر" که این مقاله از آن برگرفته شده، مجموعه آرای گروه اساتید برنامه ریز و اداره کننده لابراتوار منظر در دانشکده معماری لاویلت و مدرسه مطالعات عالیه پاریس است و که با مدیریت اُگوستَن بِرک تنظیم شده است.

عنوان مقاله [English]

landscape, place, history

نویسنده [English]

  • maryam mansouri