تعیین ارزش‌های زیبایی‌شناختی در طراحی مبلمان منزل برای زوج‌‌های جوان*

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ارزش‌های زیبایی ‌شناختی، یکی از انواع ارزش‌های اجتماعی بوده که باید در مراحل اولیه تحقیق در طراحی محصولات صنعتی بدان پرداخته ‌شود. این ارزش ها از یک سو به حوزه‌های فردی و یا گروهی تعلق دارند و از سویی دیگر به امور زیبایی ‌شناسی مربوط می‌شوند. ارزشهای زیبا‌یی ‌شناسی در برخی موارد پس از تحقیق و مطالعه، زمینه ‌ساز طراحی جدید و مورد استفاده طراحان خواهند بود و گاه با نگاه نقادانه طراح مواجه شده به زیبایی‌شناسی‌های آوانگارد می‌انجامد. در این مقاله تحقیقی در دو بخش نظری و عملی به ذکر اهمیت این ارزش‌ها در حوزه طراحی صنعتی پرداخته شده و سعی شده تا با جستجو در منابع گوناگون در حوزه‌های مردم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، فلسفه و تاریخ هنر و طراحی‌صنعتی، تعریف جامعی برای این مفهوم آرایه گردد. در عین حال روش مطالعه و تعیین این نوع از ارزش‌‌ها، با کمک روش‌های تحقیق کیفی در مطالعات انسان‌شناسی و مردم نگاری، نظیر عکس ‌برداری، مصاحبه‌های عمقی و طراحی پرسش‌نامه، برای نخستین ‌بار در رشته طراحی صنعتی تدوین شده که می‌تواند برای محققان طراحی مفید باشد. در پایان با کمک از روش‌های پیشنهادی در بخش نظری، پروژه‌ایی عملی به طراحی مبلمان برای خانواده‌های جوان تهرانی با مقتضیات ارزشی و سبک زندگی آنان اختصاص یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Defining Aesthetic Values in Designing Furniture for Young Families

نویسندگان [English]

  • sardar hajati modaraee
  • bahareh jalalzadeh
چکیده [English]

Aesthetic values can be assumed as one of the social values. So that they are dynamic, variable and depending on time, groups and place they are belong to. Social differences and historical periods make the research in this field so hard. However we can't neglect their important functions. Aesthetic values must be considered at first steps in industrial design research. More over by encountering globalization this value become more important. Designers can be more successful by considering data from aesthetic value in regional aria. They can use these values, criticize them or reconstruct them in creating new products.
In this article, through two phases, one theoretical and the other practical, we try to make a suitable definition for aesthetic value by over viewing different fields such as ethnology, sociology, psychology, philosophy of art and industrial design.
At the end we recommend a method to define these values in industrial design research through a sample which is done on house furniture (sitting appliance).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value
  • Aesthetic
  • Aesthetic values
  • pre-modern
  • Modern and Postmodern
  • Furniture
  • Industrial Designer