دو دوره سازمان فضایی در شهر ایرانی : قبل و بعد از اسلام با استعانت از شواهد تحولات شهر کرمان

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

شهر، به مثابه تبلور آیین و اندیشه جامعه، نمی تواند در تمدنهای مختلف یکسان پدید آید. گوناگونی شهرها در تاریخ و جغرافیای جهان، بیش از هر چیز معلول این تفاوت است. فلات ایران به عنوان یکی از قدیمیترین زیستگاههای بشر، تمدنهای مختلفی را تجربه کرده و شهرهای زیادی را به وجود آورده است.
بررسی روند تغییرات شهر ایرانی در طول تاریخ دو شیوه کاملاً متمایز را از سازمان فضایی شهر ارائه می دهد. سازمان فضایی به مثابه نظم حاکم میان مولفه های پدید آورنده در نگرش سیستمی به شهر می تواند نماد مناسبی برای این مدعا باشد. این مقاله ضمن رجوع به آرای مشهور محققان، اسناد باستان شناختی، نوشته های مورخان و استنباطهای عقلی از نشانه های موجود فرضیه مذکور را تحقیق کرده و درستی آنر ا آزموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Spatial Organization of Iranian City in Two Periods: Before and After Islam Based on the Evidences of Kerman City Evolution

نویسنده [English]

  • Seyed-Amir Mansouri
چکیده [English]

Appearance of city as crystallized custom and social reflection is not the same in different civilizations. Diversity in cities in the history and geography of the world is effected by this difference. The Iranian plateau, as one of the oldest human settlements, has formed various civilization and also many cities.

The consideration of changes in Iranian city throughout history shows two different methods in city spatial organization. In order to prove this claim in systematic approach to the city, spatial organization can be a helpful symbol. This article in order to prove the mentioned hypothesis is researching opinions of famous researchers, rational documents, historian writings and rational inference among existing signs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial organization
  • Islamic city
  • Iranian city
  • Ancient city
  • City Structure
  • City center