بازشناسی نقش آب در حیاط خانه های سنتی ایران

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

چکیده

ساخت خانه های سنتی با حیاط های زیبا به دلایل گوناگونی همچون: نگرش کمی به مقوله مسکن، رویکرد سودگرایانه نسبت به زمین، عدم توجه به معنا و کیفیت فضایی، و غفلت از تأثیرگذاری محیط بر روان آدمی، مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است. این در حالی است که باور داریم انسان جزئی از طبیعت است و ارتباط نزدیکش با طبیعت، باعث ادامه حیات و دوام زندگی اوست. و این ارتباط ارزشمند، در تعالیم دین اسلام نیز مورد تأکید قرار گرفته است. لذا در این پژوهش، هدف بازشناساندن نقش آب_ به عنوان یکی از عناصر طبیعی مهم- از ابعاد گوناگون، در حیاط خانه های سنتی ایران می باشد. آب به عنوان یک عنصر طبیعی، نقش فوق العاده ای در حیات دارد. آب واسطه ای است که فرآیندهای حیات در آن به وقوع می پیوندد. آب توانایی بی نظیری در برانگیختن ذهن انسان دارد و همه انسان ها علاقه ای غریزی نسبت به آب دارند.
ساختار کلی مقاله مشتمل بر چهار بخش: بررسی نقش معنایی آب- بررسی نقش کالبدی آب- بررسی نقش کاربردی آب و بررسی نقش منظری آب در حیاط می باشد؛ که درهر کدام از بخش های ذکر شده به تفصیل به بررسی جایگاه آب پرداخته می شود. شاید بتوان مهم ترین نکته به دست آمده از این پژوهش را در عبارت "بازگشت به رویکرد انسان- طبیعت- معماری" بیان نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traditional houses construction with beautiful court yards

نویسنده [English]

  • sahar toofan
چکیده [English]

Less consideration into the house subject, profit-making dimension toward the land, none consideration to the space or site quality and its definition and none of environmental contribution problem or humankinds psychologically. However, we believe human is a part of nature and its communication with nature closely to be caused in life stability and duration well. This valuable communication is based on Islamic principles repeatedly.
So, the aim of this research returns to recognize the water role as a major element of the nature particularly at the Iranian’s traditional court yards. Water as a natural element plays an important role at the yard. Water also is an agent that living arising it perfectly. Water has unique ability for exciting human mind and all people have instinctive attachment about water.
Generally, main structure of the paper involves four parts as follow:
Water definition review, Water applicable role review, Water functional role review and water landscaping role review at the court yards. In each of above mentioned cases, water roles review to be described certainly. Perhaps, the most important point of the study has been summarized in following sentence:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Returning to the event between human – nature – architecture