نقش برجسته ها و مجسمه های هند باستان در هنر بودایی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

چکیده

در طی سده ششم پیش از میلاد دو دین بزرگ در هند پدید آمد. آیین بودا 1 و جین 2، که تاثیر عمیقی بر فرهنگ و هنر هند از سده ی سوم پیش از میلاد تا سده ی هفتم میلادی داشت. به بیانی این دو فرقه در سیر مذهب هندوئیسم به ظهور رسیدند که به مسئله غامص زندگی هندوان یعنی نجات از قانون کرمه و رهایی از چرخه پیاپی تولد و مرگ (سمسارا)، هر یک با نگاهی متفاوت جداگانه پاسخی اندیشیده و به طرق مختلف سعی کرده اند آن معمای مشکل را حل کنند. آیین بودا بیش از جینیزم بر فرهنگ و هنر هند باستان تاثیر می گذارد و باعث به وجود آمدن آثار شگفت انگیزی از نقش برجسته و مجسمه می گردد. برهمنان هندو، بودا را تجلی نهم ویشنو، یکی از خدایان تثلیت هندو (برهما، ویشنو، شیوا) اعلام می کنند، اما شخص بودا مدعی طرح آیینی جدید بود و بودائیان خود را هندو نمی دانند. بودا در هنر بودایی، حتی در انسانی ترین صورت خود باز نمادی از بودا می باشد و هرگز تجلی یکی از سه خدای هندوان نیست. در هنر هند نمادهای بودا به سه دسته کلی تقسیم می شود : 1- نمادهای غیرشمایلی مانند: چرخ دارما، نیلوفر آبی، شیر 2- نمادهای نیمه شمایلی مانند : استوپا، تخت خالی، جای پا 3- نمادهای شمایلی : مجسمه ها و نقش برجسته های بودا. وجه تمایز بودا با جین و دیگر شخصیت ها در هنرهای هند باستان با توجه به آثار باقی مانده در نقش برجسته ها و مجسمه ها این است که همواره شمایل بودا پوششی بر تن دارد و کاملاً برهنه تصویر نشده است. موضوع هنر بودایی بیشتر اشاره به زندگی و تعالیم بودا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relief and statues of ancient India-The golden age of Buddhist Art

نویسنده [English]

  • Shohreh Javadi
چکیده [English]

Two important religions were appeared in India during the 6th century B.C.Janinism and Buddhism, were two religions that had profound influence on the culture and the art of India from the 3rd century B.C. up to the 7th century A.D. In fact these two factions were appeared in processes of Hinduism`s evolution which answered the abstruse case of Indian life, emancipation from Karma law and Samsara (the successive cycle of death &birth), and solve that abstruse enigma in different way. Buddhism that had more influence than Jainism on ancient India, led to creation of many wonderful traces on relief and statue. Hinduism or Brahman believed that Buddha was the ninth manifestation of Vishnu, one of the Gods of Hindu Trinity (Brahma, Vishnu, Shiva). But Buddha, himself, claimed a new religion and so Buddhist did not introduce themselves as Hindu.
Buddha in Buddhist art, on its most mankind form, is again the symbol of Buddha. In India art symbols of Buddha classify to three groups:
1. Non-icon symbols, such as Darma wheel, nenuphar
2. Semi- icon symbols, such as stupa, empty throne, track
3. icon symbols
with respect to remnant of reliefs and statues, the main distinction of Buddhist art with other art of ancient India, is that icon of Buddha always have a cover. All of these traces allude to life and training of Buddha.

کلیدواژه‌ها [English]

  • symbols
  • relief
  • statue
  • Buddha
  • Darma Wheel
  • nenuphar
  • lion
  • stupa
  • empty throne track