رواداری؛ راهبردی معنوی یا معنویتی راهبردی در توسعه گردشگری خلاق

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

2 استادیار دانشگاه علم و فرهنگ. نویسنده مسئول

چکیده

با طرح نظرات الگوهای رشد درون‌زا، نظریه شهر خلاق با تمرکز بر نقش فرهنگ محلی و خلاقیت مورد توجه و تأکید بین‌المللی قرار گرفت. در میان نظریه‌پردازان «شهر خلاق»، فلوریدا نظریه‌پرداز برجسته، سه متغیر کلیدیرواداری، استعداد و تکنولوژی را از ویژگی‌های اصلی شهر خلاق برمی‌شمرد و واجدان آن را برندگان این عصر تعریف می‌کند. در میان این سه شاخص، اما تسامح و تساهل، نقشی پررنگ‌تر و راهبردی دارد زیرا وجود و حضور استعداد و فناروری، سخت به پیش‌شرط رواداری، محتاج است. به اعتقاد فلوریدا فرهنگ تسامح‌گرا و باز، عامل اصلی موفقیت اقتصادی جدید شهرهاست.
گردشگری خلاق، نسل سوم گردشگری، که از یک‌سو با فرهیختگی گردشگران و تمایل به داشتن تجارب متمایز، ارتباطی ناگسستنی دارد و از سوی دیگر به دلیل عدم نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین و سخت و توجه به فرهنگ، آداب و رسوم محلی و ویژگی‌های منحصر به فرد شهرها، مورد اقبال شهرها و مقاصد گردشگری قرار گرفته است، فرایندی است که  اگر آن را شرط لازم و کافی توسعه شهرها بدانیم، بیراه نرفته‌ایم.
اما آنچه این مقاله بر آن تأکید و تصریح دارد، نقش راهبردی رواداری در این فرایند است. گردشگری خلاق عرضه‌محور، مقصدمحور و فعالیت محور، خصوصاً در بستر شهر خلاق را گریزی نیست جز آنکه پرچم سفید تسامح، تساهل و مدارا را به عنوان معنوی‌ترین و مهم‌ترین مؤلفه شهر خلاق، افراشته نماید تا بذر استعدادهای انسانی در این فضای مساعد، شکوفه کند و فناوری ثمره آن شود. به این ترتیب است که جوامع محلی طعم شیرین توسعه و رفاه را خواهند چشید. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی نشان می‌دهد که رواداری، راهبردی معنوی برای توسعه گردشگری خلاق است که در گستره شهر خلاق تحقق می‌یابد، از آن سود می‌برد و به آن بهره می‌رساند. همچنین بیان می‌کند که این شاخص در منابع چهارگانه معنویت مورد توجه و تأکید است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tolerance; a Spiritual Strategy or a Strategic Spirituality in Development of Creative Tourism

نویسندگان [English]

  • Mehrnoush Bastenegar 1
  • Ali Hassani 2
1 Ph.D. candidate in Tourism Management, University of Science and Culture.
2 Assistant Professor, University of Science and Culture. Corresponding author
چکیده [English]

The idea of creative city was presented and emphasized internationally after the introduction of the infill growth patterns focusing on local culture and creativity. Florida, a prominent theorists of the "Creative City", crystalizes three factors of tolerance, talent and technology1  into the main characteristics of the creative city through which the creative city will succeed. Among these three factors, tolerance play a more substantial and strategic role, since the presence of talent and technology is satisfied in case tolerance is adopted. Florida believes that an open-minded and tolerant culture is the major reason for the city’s new economic success.
Creative tourism, as the third generation of tourisms, is characterized by the sophistication of tourists and their desire for having diverse experiences on the one hand; and, it is inevitably applauded in tourist destinations since no huge investments is required to highlight culture, local customs, and the unique characteristics of cities on the other hand. Creative tourism is a process that is undoubtedly necessary and appropriate for city development.
This paper aims at scrutinizing the strategic role of tolerance in this process. Creative and supply-based, destination-based and activity-based tourism in the context of the creative city should inevitably ensure tolerance, as the most important spiritual component of the creative city, in order to flourish human talents in a favorable ambience and lead to technology production. In this way, local communities will enjoy the benefits of development and prosperity. Having used a descriptive-analytic research method, the current study shows that tolerance is a spiritual strategy for the development of creative tourism. Tolerance can be realized in the context of the creative city where creative tourism and creative city will benefit from each other. It is also determined that tolerance is highlighted in the quadruple sources of spirituality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative City
  • Creative tourism
  • tolerance
بسته ‌نگار مهرنوش، حسنی، علی و خاکزاربفرویی، مرتضی. 1396. طراحی مدل مفهومی گردشگری خلاق.  فصلنامه علمی- پژوهشی گردشگری خلاق، (11) : 108_81.
حاجی حسینی، حجت‌الله، اشتری، حسن و مهدنژاد، حافظ. 1393. نقش نظریه شهر خلاق در پویش اقتصاد فرهنگی و زندگی شهری. ترویج علم،  5 (7) : 37-15.
صادقی، سما، شمس‌دهکردی، میلاد و اسماعیلی، اعظم. 1394. شهرخلاق؛ تبیین ماهوی. دومین کنفرانس بین‌المللی وچهارمین کنفرانس ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری، همدان، اسفند1394،  قابل دسترس در :http://confpaper.com/event
غفارنژاد رائی دین‌محمدی، حکیمه. 1394. گفتگومندی، تساهل ومدارا در دفتر چهارم و ششم مثنوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
قربانی رسول، حسین‌آبادی سعید، و طورانی علی. 1392. شهرهای خلاق، رویکردی فرهنگی در توسعه شهری. مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، 3(11) : 11-1.
کدیور، محسن. 1394. قشری‌گری و خشونت بلای آئین پیامبر رحمت. سخنرانی در شب مبعث 25 اردیبهشت 1394؛ 15 می 2015، بنیاد اسلامی فرهنگی ایرانیان، هیوستون.
مطهری، مرتضی،1374، سیری در سیره نبوی، انتشارات صدرا، چاپ چهاردهم.                 
محدثی، جواد.1391. آسان‌گیری و مدارا جز فضایل است.   قابل دسترس در: http://www.askdin.com/archive/index.php/t-19858.html
ملکیان، مصطفی.1381 . دین و بحران معنا در جهان جدید، سایت فرهنگی نیلوفر، قابل دسترس در : http://www.neeloofar.org/mostafamalekian/lecture/306-2012-11-02-10-33-31.html
ملکیان، مصطفی. 1378.  سنت‌گرایی، تجددگرایی، پساتجددگرایی. جلسه10، درسگفتارهایی در دانشگاه صنعتی‌شریف طی سال‌های 1378 - 1381.
ملکیان، مصطفی. 1382. ایمان و تعقل. سلسله درس گفتارهای استاد : 755 تا 757 . قابل دسترس در :  http://ketabnak.com/book/57609
ملکیان، مصطفی. 1389. حدیث آرزومندی. چاپ دوم. تهران نشر نگاه معاصر.
ملکیان، مصطفی .1394. معرفت شناسی باور دینی، سلسله درس‌گفتارهای استاد؛ وب سایت صدانت.. قابل دسترس در: https://3danet.ir/
ملکیان، مصطفی. 1379. معنویت در نهج البلاغه، سلسله درسگفتارهای استاد، وب سایت صدانت قابل دسترس در: https://3danet.ir/
ملکیان، مصطفی. 1394. سنت‌گرایی، تجددگرایی، پساتجددگرایی، سلسله درسگفتارهای استاد، وب سایت صدانت قابل دسترس در: https://3danet.ir/
مهدوی، ناصر. 1395. از مجموعه سخنرانی‌های منتشر نشده استاد.
Florida, R. L. (2005). Cities and the creative class. London: Routledge.
Kian T., Far K. &  Bang L.(2013) . A Model of ‘Creative Experience’ in Creative Tourism, Annals of Tourism Research, 2(2): 174_153. 
Kim H. (2013). The concept and strategy of creative tourism. Policy of Korean Tourism, Summer: 8-20. Available from: https://www.fthm.uniri.hr/files/Kongresi/THI/Papers/2014/THI_May2014_507to517.pdf. (accessed 5 November 2017)
Landry, C. (2006). The art of city_making. London: Earthscan.
Lee J. & Lee H. (2015). Deriving Strategic Priority of Policies for Creative Tourism Industry in Korea using AHP , Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2015) , 1877-0509 © Published by Elsevier B.V. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  ,(2015)  479  –  484. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050915014933 (accessed 5 November 2017)
Mojahedi, M. M. (2016). Is There Toleration in Islam?” Reframing a Post-Islamist Question in a Post-Secular Context, ReOrient, Vol. 2, No. 1 (Autumn 2016), pp. 51-72 Published by: Pluto Journals Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.13169/reorient.2.1.0051 Accessed: 16-10-2017 04:34 UTC.
Mommas, H. (2004). Cultural cluster and the post-industrial city: Towards the remapping of urban culturalpolicy. Urban Studies, (41):507–532.
Pratt, A. C. (2010). «Creative cities: Tensions within and between social, cultural and  conomic development, A critical reading of the UK experience,.» City, Culture and Society, 1 (1), 13–10.
Raymond, C. (2007). Creative Tourism New Zealand: The practical challenges of developing creative tourism. In: G. Richards & J. Wilson (Eds.),Tourism,creativity and development.  London: Routledge.
REIS,  A.C  &  KAGEYAMA,  P .(2009).  Creative  City  Perspectives,   1st  Edition, Garimpo  de Soluções, São Paulo, 12-20, http://garimpodesolucoes.com.br/o-que-fazemos/cidades-criativas-perspectivas-3/
Richard G. (2011). Creativity and tourism: The state of the art. Annals of Tourism Research, 38(4):1225-1265.
Richards G. & Marques L. (2012). Exploring Creative Tourism: Editors Introduction, Journal of Tourism Consumption and Practice,4 (2): 1_11.
Richards,  G. (2008).  creative  Tourism  and Local  Development,  in  Rebecca wurzburger, Tom  Aageson,  Alex  Pattakos  and  Sabrina  Pratt (eds.)  Creative  Tourism,  A  Global  Conversation, Sunstonepress, Santa Fé. https://www.amazon.com/Creative-Tourism-Conversation-Rebecca-Wurzburger/dp/086
Richards, G. & Palmer, R. (2010). Eventful cities, cultural  management  and  urban  revitalization, Butterworth-Heinemann, UK https://www.amazon.com/Eventful-Cities-Greg-Richards/dp/075066987X
Richards, G. & Wilson, J. (2007). Tourism Development Trajectories: From Culture to Creativity?, in Richards, G.; Wilson, J. (Eds.). Tourism, Creativity and Development. London, New York: Routledge.
Richards, Greg .(2014). Creativity and tourism in the city, Current Issues in Tourism, 17:2, 119-144, DOI: 10.1080/13683500.2013.783794
Sasaki, M .(2010). «Urban regeneration through creativity and social inclusion: Rethinking creative city theory through a Japanese case study,» Cities, 27, S3–S9.
Sasaki, M. (2001). The Challenges for Creative Cities. Tokyo: Iwanami Shoten.
Teresa, M. (2010). Fernández Fernández, More than sun, beach and heritage: innovating Mediterranean tourism through creative tourism. Interactions, co-operation, competitiveness and economic development, Rey Juan Carlos University (Madrid, Spain), http://reser.net.afna.si/materiali/priloge/slo/fernandez_t.pdf
UNESCO. (2006). UNESCO Creative Cities Network (2006) Towards Sustainable Strategies for Creative Tourism: Discussion Report of the Planning Meeting for 2008 International Conference on Creative Tourism Santa Fe, New Mexico, U.S.A. October 25-27, 2006.  Available from: http://portal.unesco.org/culture/fr/es/34633/11848588553oct2006_meeting_report.pdf/oct2/ 06_meeting_report.pdf
Voss, c.  (2004). Trends  in  the experience  and  Service  Economy: The  Experience  Profit  Cycle, London School of Economics, Professor of Operations Management Senior Fellow  Advanced Institute of Management Research   https://www.researchgate.net/publication/242274223.