تحلیل نشانه‌شناختی طراحی پسامدرن

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

چکیده

از اواخر دهه 1960 میلادی، طراحی پیشتاز به سمتی رفته است که آن را پست‌مدرن می‌نامیم. طراحی، معماری و به طور کلی هنر پست‌مدرن (همانند سایر شاکله‌های فرهنگی پست‌مدرن) دارای آنچنان پیچیدگی‌هایی است که تا به امروز ملاک‌های صحیحی برای شناسایی، تفکیک و طبقه‌بندی آثار پست‌مدرن از آثار مدرن وجود ندارد. در این مقاله با تبیین مبانی نظری نشانه‌شناسی به عنوان ابزار نقد، برخی مفاهیم و مؤلفه‌ها استخراج شده، سپس توسط این مؤلفه‌ها، برخی آثار شاخص که توسط طراحان و معماران بنام و داعیه‌دار پست‌مدرنیسم طراحی شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفته‌ است.
براساس نتایج این پژوهش، نشانه‌های آثار پست‌مدرن نسبت به همتایان مدرن خود تغییراتی بنیادی یافته‌اند که از شاخص‌ترین آنها می‌توان اشاره کرد به اینکه در طرح‌های پست‌مدرن مجدداً از نشانه‌های شمایلی به وفور استفاده می‌شود. آثار پست‌مدرن دلالت‌های ضمنی فراوان دارند و فرایند نشانه‌پردازی و دلالت آنها نامحدود است. به علاوه این طراحی از منش همنشینی و جانشینی استفاده می‌نماید و برای مخاطب ـ به عنوان حلقة اصلی فرایند دلالت ـ امکان تعامل با اثر را فراهم می‌نماید و بالاخره اینکه طرح‌های پست‌مدرن، ادراک احساسی مخاطب را مورد توجه قرار می‌دهد و کارکرد برتر فرایند ارتباطی آثار پست‌مدرن، کارکرد عاطفی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semiotic Analysis of Postmodern Design

نویسنده [English]

  • Babak Amraei
چکیده [English]

Since the late 1960s, a pioneering design approach gradually emerged that is referred to now as the postmodern approach. Design, architecture and in general terms, post-modern art (similar to other cultural forms of post-modernism) have so many complexities that it is actually quite difficult to define a set criteria for recognition, classification and differentiation of post-modern from modern art.
This paper, using semiotic theories as analytical tools, attempts to define various concepts and indicators which it then uses to study famous works designed by well-known designers and architects with a post-modern approach. The findings suggest that the signs in post-modern works have gone through major changes compared to their modern counterparts. The best example is the re-employment of iconic signs in post-modern designs. Post-modern works have enormous connotations and their process of semiosis and signification are endless. Moreover, the post-modern designer employs syntagmatic and paradigmatic approaches, allowing viewers to interact with the artwork. Finally, post-modern designs address sensual perceptions. In fact, the greatest function of post-modern designs in terms of communication is their ability to relate emotionally with viewers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial design
  • Post-modern
  • Semiology