فرایند طراحی معماری منظر از گذشته تا امروز

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پرسش¬های اساسی طراحی، نمی تواند از طریق هر تلاشی در جهت ایجاد فرآیند طراحی به صورت علمی توضیح داده شود، بلکه بیشتر از طریق آزمایش کردن نتایج طراحی نسبت به مطالعات علمی، توضیح داده می شود. در دهه های اخیر تلاشهای فراوانی در جهت بهبود فرایندهای طراحی (بخصوص در حوزه معماری و طراحی صنعتی) صورت پذیرفته است. گرچه این تلاشها در حوزه معماری منظر کمتر به چشم می خورد. تاکنون (بجز چند مورد اندک) فرایند دقیق و سیستماتیک از طراحی منظر گزارش نشده است و بیشتر فرایندها به نحوه اجرا یا بخشی از طراحی اشاره دارند. اغلب فرآیند طراحی به صورت مجموعه‌ای از بخش‌های مجزا به تصویر کشیده می شود که در مجموعه‌ای متوالی به دنبال هم می آید. بعضی از معماران برای فرایند طراحی منظر یک الگوی چرخشی را پیشنهاد می کنند. این چرخش گام های سازمان یافته الگوی ترتیبی در فرآیند طراحی می باشد. به هر حال تعاریف متعدد از معماری منظر حاکی از آن است که توسط افراد مختلف (حتی غیر حرفه ای ها) ارایه شده است. رویکردهای متفاوت در ان تعاریف می تواند نشان دهندهء وسعت این رشته باشد که گاهی از ذوق و سلیقهء شخصی آغاز می شود و گاهی نیز پایه های علمی آن چنان قوی و محکم است که تصوری شود نمی توان به هیچ عنوان ار آنها عدول کرد. در این مقاله نیز پس از مرور مبانی مربوط به طراحی منظر و فرایند آن تلاش شده تا دو رویکرد اساسی SAD و PAKILDA به تحلیل گذاشته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Landscape Architecture Process, From the Past by Now

نویسندگان [English]

  • mohsen faizi
  • mahdi khakzand
چکیده [English]

In fact, the basic questions of architecture can not be explained through any kind of effort in developing scientific designing procedures. In the recent decades many attempts have taken place for the improvement of design process and procedures. No exact and systematic procedure (except a few cases) has been presented yet and most procedures refer to the application methods or a part of designing. Design procedures are usually drawn as a set of separate parts that follow one another in a continuous set. Some of the architects suggest a circular pattern in design procedure, like Jones’ circular pattern for architecture designing. This circulation of organized steps is an arranged pattern in the procedure of designing. However, various definitions of landscape architecture signifies how wide this field of study is, therefore, sometimes these definitions do not have any strong scientific basis. In this article, after reviewing the essentials of landscape design and the two approaches of SAD and PAKILDA are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape architecture
  • landscape design process
  • landscape design methods
  • landscape architecture theory
  • SAD
  • PAKILDA