نگاهی تحلیلی به شاخصه های معماری منظر و الگوهای آموزشی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

طراحی محیط و خلق مناظر به فرایندی علمی و خلاق نیازمند است. بر این اساس تواناییهای طراحان محیط و منظر، ایشان را قادر به رسیدن به نتایج مناسبتری  می سازد. برای رسیدن به این مهم، آموزش دهندگان طراحی محیط، باید تعادلی بین راهکارهای ارائه شده توسط برنامه ریزی محیط ومنظر و خلاقیتهای موجود در فرایند آفرینش اثر معماری ایجاد کنند تا در ضمن آنکه فراگیران در محیطی خلاق به آفرینش اثر هنری خود ادامه می دهند، ملزومات اجرایی طراحی محیط را نیز مدنظر قرار داده و طراحی آنها مطابق با واقعیات موجود باشد. بر این اساس است که مقاله حاضر، ضمن بیان تعاریف طراحی محیط و منظر و نگاهی به الگوهای گذشته در فرایند طراحی محیط، به بیان ضرورت آموزش معماری منظر بر مبنای عوامل ذکر شده می پردازد. در این راستا با سرمشق‌هایی از "روش چند لایه ای" مک هاگ در یافتن پتانسیلهای محیطی و کاربست دیاگرامهای وابسته در پروژه هایی اجرایی، به بیان پیشنهاداتی در زمینه آموزش طراحی محیط ومنظر پرداخته خواهد شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analectic View to Learning and Designing Environment

نویسندگان [English]

  • mojtaba ansari
  • mohammad shahidi
  • mehrzad yalpanian
Tarbiat Modarres
چکیده [English]

It is necessary for landscape architects to use many different disciplines for developing environment. Based on their aptness, landscape architects can achieve better consequences in the process of landscape designing. Landscape planners should use creative process and consider both artistic and also executive aspects.  So according to these facts, this review paper would glance over the history of landscape architecture such as Yan Mcharg Model and represent some relative diagrams and then will give some suggestion by using the aforesaid approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape Designing
  • Landscape planning
  • Architecture