تحلیل سامانه نورگیری و تهویه در کاخ‌های هخامنشی تخت جمشید با تأکید بر تالار صد ستون

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از شواهد هنر معماری هخامنشیان در مرزهای کنونی ایران می¬توان کاخ‌های متعددی را برشمرد که در بخش‌هایی از استان‌های فارس و بوشهر پراکنده شده‌اند. در بیشتر پژوهش‌های باستان¬شناختی و معماری بر نحوه پراکندگی، ویژگی‌های ساختار معماری و نقوش¬برجسته تأکید ویژه‌ای شده اما توجه چندانی به رویکردهای مهندسی و طراحی معماری بخش‌های مختلف بنا‌های نشده است. در پژوهش حاضر تلاش بر این است که با رویکردی فنی و با تحلیل‌های مهندسی نحوه عملکرد سامانه تهویه و نورگیری بناهای تخت جمشید مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا پس از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی پیشینه تحقیق‌، با استفاده از نرم افزار 3DMAX و مدل‌های سه بعدی طراحی شده، به بررسی موضوع پرداخته‌ایم. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که سامانه نورگیری و تهویه در کاخ‌های صد ستون، عمارت خزانه و برخی کاخ‌های مشابه دیگر، برخلاف طرح‌های پیشین به صورت جانبی بوده است؛ بدین شکل که اختلاف ارتفاع حاصل از دیوارهای خارجی و داخلی این کاخ‌ها، شرایط مناسبی برای نورگیری از جناحین دیوارها با تعبیه پنجره‌هایی در بالای آن¬ها فراهم می‌نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Photoconductivity and Air-conditioning System in the Achaemenid Palaces of Takht-e- Jamshid by insist on Council Hall.

نویسندگان [English]

  • alireza hojabri nobari
  • yadollah zekavatzadeh
  • abed taghavi
چکیده [English]

The evidences of Achaemenid architecture in Iran's present boundaries are numerous palaces which are scattered in parts of Fars and Bushehr provinces.
In most of ancient archeology and architectural probes special confirmation have been on the manner of scattering, the particularities of architectural structure and embossed designs, and with no special concerns about the engineering's approaches and architectural designing of different parts of the buildings.
The present researches are an effort to investigate the technical approach with engineering analysis of Photoconductivity and air-conditioning system of Takht-e-Jamshid monuments. On this plan, after performing the studies on libraries scale, and investigating the past history of research, using 3DMAX software's and three dimension designed models, we have started to investigate the issue.
The results obtained from this research indicates that the optical and air-conditioning systems of the council halls and the other similar Monitory estate house contrary to the ancient designs, were in a lateral shape. In a shape that the difference in the attained height of the exterior and interior walls of these palaces provided a suitable condition for Photoconductivity from the sides of the walls by installing some windows on the top of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achaemenid
  • Takhte-Jamshid(Persepolis)
  • Architecture art
  • The Photoconductivityand Air-conditioning system