خلیج فارس بر اساس مطالعات باستان شناسی

نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله در پی آن است که تعلق دیرینه و تاریخی خلیج فارس به سرزمین ایران و پیوستگی آن ¬را با فرهنگ و تمدن ایرانی با استفاده از مستندات باستان¬شناسی و معرفی آثار تاریخی بیان نماید . در این راستا پنج اثر تاریخی مربوط به دوران ایران باستان که به ترتیب در جزیره خارک به عنوان بزرگترین جزایر شمالی خلیج فارس، بندر تاریخی صیراف، حاشیه شهر برازجان و گوردختر در شمال سواحل خلیج فارس قرار دارند، با استفاده از گزارش¬های باستان¬شناسی دکتر سرفراز معرفی و بررسی می¬شوند. سپس با مقایسه ویژگی¬های این آثار با سایر آثار تاریخی و فرهنگی تمدن ایران و روشن نمودن تعلق آنها به تاریخ ایران زمین، پارسی بودن خلیج فارس بر اساس شواهد گویای حقیقی و بدون استفاده از متون و روایات تاریخی اثبات می¬گردد.
مقاله حاضر در وسعتی و محدوده¬ای به نام استان بوشهر یا پارس جنوبی بر اساس آثار و شواهد به دست آمده و بازیافته¬های باستان¬شناسی کهن-ترین آثار و نشانه¬های استقرار و استفاده از این ساحل را که به خلیج فارس شهرت جهانی دارد، معرفی می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Persian Gulf based on Archeological Studies

نویسندگان [English]

  • aliakbar sarfaraz
  • mahmoud teimouri
چکیده [English]

This paper tries to illustrate the historical elongingness of the Persian Gulf to Iran and its attachment to the Persian culture through the archeological studies.
In this regard, five historic documents from ancient Iran including the Khark Island known as the biggest island in the north of the gulf, historic harbor of Siraf, the margin of Borazjan City, and Goordokhtar in the north part of the Persian Gulf will be introduced based on Sarafraz’s archeological reports.
Afterwards, with a comparison of these documents with other historical and cultural documents from the Iranian culture, the dependency of these parts to Iran will be shown as well as being ‘Persian’ through the true evidences.
This article is the result of a study based on traces, evidences and archeological findings in Boshehr Provience region which verifies the sings of settlements in the ancient time in this part of the coast known as the Persian Gulf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Archeology
  • Southern Pars
  • Khark Island
  • Goordokhtar
  • Siraf
  • Borazjan Palace